Hem Hållbarhet Swerock lanserar ECO-Ballast

Swerock lanserar ECO-Ballast

ECO-Ballast

Nu vill Peabs dotterbolag Swerock ta täten i utvecklingen av cirkulära material. Nya varumärket ECO-Ballast erbjuder likvärdiga egenskaper som jungfrulig ballast.

Karl-Gunnar Karlsson
Karl-Gunnar Karlsson.

– Satsningen på ECO-Ballast gör vi dels för att nå våra egna miljömål, men också för att möta nya beställarkrav, säger Karl-Gunnar Karlsson, vd på Swerock.

ECO-Ballast-produkterna är utvecklade för specifika bygg- och anläggningsändamål. Råvarorna kan vara industriella biprodukter eller överskott från bygg- och anläggningsprojekt.

– Vi förlänger livslängden på det vi en gång har utvunnit, och skapar affärer på en växande marknad för återvunna material, säger Karl-Gunnar Karlsson.

ECO-Ballast, som är CE-märkt och miljö- och hälsodeklarerad, utgörs till minst hälften av återvunna råvaror men många av produkterna kommer att bestå av återvunna råvaror till 100 procent.

I vissa situationer kan en viss inblandning av jungfrulig ballast ge det bästa resultatet. Eftersom tillgången på råvaror för återvinning kommer att variera över tid och geografiskt kan även utbudet av ECO-Ballast göra det.

– I Swerock finns styrkan att hantera hela värdekedjan, från utvinning till återvinning. Det ger oss förmåga att skapa flexibla och konkurrenskraftiga lösningar. Med lanseringen av ECO-Ballast står vi väl rustade att uppfylla kundernas och samhällets förväntningar – idag och i framtiden.