Hem Arkitektur Betongen återbrukas i Parkhuset

Betongen återbrukas i Parkhuset

Parkhuset
Parkhusets entrévy. Illustration: Walk The Room.

Parkhuset i Solna Business Park är ett innovationsprojekt med målsättningen att halvera klimatpåverkan för kontor i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt. AIX Arkitekter och Codesign driver projektet på uppdrag av Fabege.

Parkhuset är en kontorsbyggnad på åtta våningar och ingår i den AIX:s detaljplan som en del i omvandlingen av området. Med hjälp återbruk av betongstomme är målsättningen ett utsläpp på 225 kg CO2e/kvm jämfört med ca 450 kg CO2e/kvm vid traditionellt kontorsbygge.

– Många av våra kunder har hållbarhet i fokus och Fabege är ett av de företag som vill leda utvecklingen i branschen, säger Sébastien Corbari, uppdragsansvarig arkitekt på AIX.

Parkhuset
Illustration: Walk The Room.

AIX samarbetar med Codesign som driver forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” tillsammans med bland andra Fabege, NCC och RISE.

Syftet med projektet är att återbruka tunga byggnadsdelar från rivningsfastigheter och i Parkhuset återbrukas betongbjälklag från ett närliggande kvarter.

– I detta projekt kommer vi tydligt kunna se hur olika metoder och material påverkar i slutändan, säger Karin Löfgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg på AIX.