Hem Hållbarhet Abetong utökar satsningen på Biobetong

Abetong utökar satsningen på Biobetong

Biobetong

Sedan fjolårets lansering av Biobetong har efterfrågan vuxit. Med Biobetongen kan byggherrar minska koldioxidavtrycket med upp till 25 procent i ett flerbostadshus.

Magnus Fridvall
Magnus Fridvall.

– Det blir allt vanligare med en tydlig miljöprofil i bostadsprojekt över hela skalan. Och då blir förstås valen av byggmetoder och material viktiga delar i helheten. Med våra prefabelement i Biobetong kan vi göra stor skillnad genom en rejäl minskning av koldioxidbelastningen, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong.

För att förenkla för kunderna har Abetong med en koldioxidkalkylator i anbuden som visar belastningen för olika alternativ. En trästomme har lägre klimatpåverkan på kort sikt, men vid en hel livscykelanalys står sig betong väldigt väl och Biobetong naturligtvis ännu bättre.

– Lägg till det de stora fördelarna med brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och att betong är i stort sett helt underhållsfritt. Vi har exempel på projekt som bytt från just trästomme till Biobetong när de har beaktat den helhetsbilden, säger Magnus Fridvall.

Biobetong

Hur jobbar ni nu för att utveckla Biobetongen vidare?

– I dagsläget producerar vi både inner- och ytterväggar samt balkonger i Biobetong. Inom kort kör vi igång produktionen på fler av våra fabriker och utökar produktutbudet stegvis i de olika produkterna för Hus. Då kan vi leverera kompletta stommar till en mängd olika husprojekt. Vi kan dessutom göra även pågjutningen med lösbetong av Biobetong levererad av vårt systerbolag Betongindustri, säger Magnus Fridvall och fortsätter:

– Det pågår också ett löpande arbete med att hela tiden förbättra och förfina våra betongrecept. Cementproduktionen står ju för de absolut största utsläppen i betongbranschen och i dagsläget lyckas vi ersätta cirka 30 procent av cementen i vår Biobetong med masugnsslagg som alternativt bindemedel. Vi har många riktigt duktiga ingenjörer på Abetong och vill alltid vara med i framkant. Vi var exempelvis först med att ta fram syrafast betong för plansilos inom lantbruket. Och nu är vi med och driver utvecklingen framåt för klimatförbättrade betongelement.

Hur ser målsättningen ut på lite längre sikt?

– Nu har vi flera projekt med stommar i Biobetong på väg in och ser väldigt positivt på den här satsningen framåt. Vi har fått bra respons från våra kunder. Premiärprojektet för Biobetongen var Sågklingan 7 i Västerås. Totalt 108 lägenheter fördelade på två hus med tydlig miljöprofil som byggs av Consto på uppdrag av Lansa Fastigheter. Ser vi till branschen som helhet så har branschorganisationen Svensk Betong satt ett mål att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 och redan 2030 ska det finnas klimatneutral betong på marknaden. Det är utmanande, men en realistisk målsättning.