Hem Mixat Ny betongprodukt för injekteringsgjutning

Ny betongprodukt för injekteringsgjutning

Webers nya betongprodukt weber prepakt injekt är speciellt utvecklad för injekteringsgjutning, en beprövad metod som möter dagens höga krav på miljö, arbetsmiljö och prestanda.

– Metoden uppfanns i USA redan på 1930-talet men har varit lite bortglömd i Sverige. Nya förutsättningar och större krav gör den högaktuell idag, säger Martin Carlsson, produktchef betong på Weber.

Med injekteringsgjutning placeras först ballasten i gjutformen och därefter injekteras ett specialmodifierat cementbruk för att binda samman allt till en färdig betongprodukt. Förutom mindre krympning, sprickbildning och värmeutveckling ger metoden god vidhäftning.

– Krympsprickor, som kan leda till försämrad beständighet och skador på konstruktionen, är ett stort problem idag. Därför är injekteringsgjutning en metod för framtiden, säger Henrik Sjöberg, konsult på Rekonkret och rådgivare under utvecklingen av weber prepakt injekt.

Tekniken är flexibel då produktionen inte styrs av tillgänglig fabriksbetong eller konventionella betongpumpar.

– Weber prepakt injekt är CE-märkt, vilket garanterar hög kvalitet. Det är en finkornig och lättrinnande produkt med hög prestanda och lång öppettid, säger Martin Carlsson.

Produkten passar både anläggningskonstruktioner och husbyggnad, såväl i tuffa miljöer som på svåråtkomliga platser. Med weber prepakt injekt ges möjligheten att använda alternativ ballast på plats, vilket är positivt ur miljö- och kostnadssynpunkt, och även att återvinna gamla betongkonstruktioner utan att behöva äventyra slutproduktens prestanda.

– Vi satsar på gjutmetoden i kombination med vår stora maskinpark och kan erbjuda allt från punktgjutning till stora infrastrukturprojekt. Mindre cement krävs, sprickarmeringen kan halveras, resurser sparas och utsläpp av växthusgaser minskar.