Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täta läckande damm?

Fråga Experten: Täta läckande damm?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har en damm på vår atriumgård som läcker. Dammen är byggd av stora betongplattor och fogar, med en gjuten betongplatta under (dock inte upp på sidorna bakom). Vattnet pumpas upp och rinner sedan ner i en liten ränna en bit bort tillbaka till dammen. Vi tror det är fogarna som läcker både i dammen och rännan.

Vi gräver inte upp dammen igen utan får nöja oss med någon form av tätningsmaterial från insidan. Vi vill allra helst ha precis samma look som idag, alltså att man ser plattorna och dess fogar. Men om det inte finns alternativ som håller tillräckligt tätt kan vi tänka oss en matt grå puts/betong-look av något slag som vi täcker in både botten och sidorna i.

Vad för alternativ har vi och var hittar vi dessa produkter?
/Anna

Jag antar att dammen och rännan kan vara lite otät, men att det nu är för smycket vatten som läcker ut. Det kanske räcker att skrapa ut fogarna och gjuta i med nytt bruk. Men om det är rörelser i fogarna är det nog inte permanent lösning. I så fall kan en mjukfog kanske fungera bättre än fogbruk.

Ett annat alternativ kan vara att ni slammar och lägger på ett bruk på hela ytorna under vatten, men även detta riskera att spricka upp om ni har rörelser i plattorna. Man skulle också kunna tänka sig att ni formar upp på insidan dammen och gjuter nya väggar med armerad betong och har kvar befintliga väggar som en “kvarsittande form”.

Annars brukar man ofta i pooler och dammar lägga på en liner, duk eller annat tätskikt på insidan, och på detta eventuellt sätta klinker/kakel. Ni kanske kan lägga på ett sådant tätskikt och sätta nya betongplattor(eller återanvända de gamla), och på så sett få precis samma “look” som idag.

Fogbruk eller lämplig mjukfog kan ni hitta på bygghandeln, så även torrsäckad betong eller reparationsbruk. Tätskikt kan ni få tag i hos de som säljer och jobbar med pooler.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group