Hem Mixat Peab startar eget konstruktionsföretag

Peab startar eget konstruktionsföretag

Jan Lövgren
Jan Lövgren tillträder som vd för K-System den 1 juni.. Foto: Roger Nellsjö.

Med det nya företaget K-System ska Peab Byggsystems säkra den verksamhetskritiska konstruktionskompetensen. Tio nya arbetstillfällen skapas i uppstartsskedet.

– Satsningen kommer att ytterligare öka både kvalitet och produktionssäkerhet genom att alla delar kommer närmare varandra, säger Jan Lövgren som tillträder som vd för K-System den 1 juni.

Peab Byggsystem är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomentreprenader i betong och omfattar Byggelement och Smidmek. Med tillförandet av K-Systems konstruktionskompetens finns nu samtliga moment i verksamheten.

– Vi får nu en flygande start då vi redan idag är cirka tio personer med de resurser som finns i Peab Byggsystem i Stenungssund. Nu ska vi bli dubbelt så många innan året är slut och då har vi bara börjat, säger Jan Lövgren.

Satsningen på en gemensam standard för samtliga ritningar över tid ska öka effektiviteten och produktiviteten och i möjligaste mån eliminera risken för misstag till följd av den mänskliga faktorn. Personalen som rekryteras till K-System utgörs av beräkningsingenjörer, uppdragsledare och projektörer.

– Initialt ska K-System serva både Byggelement och Smidmek med tillverkningsritningar och handlingar för hela stomkonstruktioner, säger Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem.

K-Systems tillträdande vd Jan Lövgren är civilingenjör med konstruktionsinriktning och kommer närmast från Cowi, en internationell teknikkonsult specialiserad inom teknikutveckling och samhällsbyggnad.

– Han har gedigen kunskap och en trygghet i de konstruktionsfrågor som är så kritiska för oss, det handlar om att vinna eller försvinna, säger Carl Rülcker.