Hem Fråga Experten Fråga Experten: Borra och fylla med vattenglas?

Fråga Experten: Borra och fylla med vattenglas?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har en granne i Spanien som har en tegelvägg som är putsad. Vi får läckage när det regnar mycket. Vad gör vi? Jag har hört att man borrar 10 cm och fyller med vattenglas. /Kurt

Vattenglas (natriumsilikat) är en kiselbaserad produkt som används som ytbehandling och dammbindare av cementbaserade material (bruk, pust, betong m.m).

Det tätar till och hårdgör ytan något, samt har en viss vattenavvisande effekt. Men det bygger också på att det kan tränga in och reagera kemiskt med den “fria” kalken (kalciumhydroxiden).

Puts är ett relativt poröst material vanför vattenglas har möjlighet att tränga in en bit, medans för betong som ofta är ganska tät blir inträngningen begränsad (ett par millimeter).

Huruvida man kan borra 10 cm i en putsad tegelfasad och “fylla” med vattenglas, det vet jag inget om. Så tyvärr kan jag inte svara på denna fråga. Men om det är en beprövad metod som fungerar i Spanien, så borde det även fungera för er, förutsatt att förutsättningarna är liknande.

Om ni har sprickor eller otäta fogar i fasaden bör dessa givetvis åtgärdas/lagas. Till att börja med bör ni ta reda på varför fasaden läcker in vatten när det regnar, och från detta fundera på lämpliga åtgärder.

Det kan också vara bättre att se till att fasaden inte blir blöt (hängrännor, avrinning, takutsprång osv). Om den putsade fasaden saknar luftspalt (enstegstätad) kan det vara en “riskkonstruktion”, som kan behöva åtgärdas genom att bygga på ett lager så den blir tvåstegstätad. Det ger då också möjlighet att tilläggsisolera ytterväggarna på ett bra sätt.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Concrete Group