Hem Hållbarhet Schwenk satsar hårt på miljön

Schwenk satsar hårt på miljön

Schwenk

Inom ramarna för projektet Catch4climate ska Schwenk lansera den första koldioxidneutrala cementanläggningen i Europa år 2030. Dessutom är målet att gå över till 100 procent alternativ bränsleanvändning och minska andelen klinker i cement.

Tomasz Borowiec
Tomasz Borowiec.

– Vi är otroligt målmedvetna i den här processen och har investerat i innovativa tekniska lösningar som ska göra det här möjligt, säger Tomasz Borowiec.

Det första uppsatta målet är att minska miljöpåverkan genom att byta ut fossila bränslen. Idag är 85 procent av bränslet i Broceni-anläggningen i Lettland alternativt bränsle och den tyska fabriken i Bernburg har redan uppnått en nivå av 97 procent. 2023 planerar Schwenk att uppnå 100 procent användning av alternativbränsle med bioinnehåll på samtliga fabriker.

Det andra miljömålet är att minska sitt klinkerinnehåll i cementproduktionen med ytterligare tio procent. En rejäl utmaning eftersom alternativa råmaterial vid cementproduktion kräver omfattande forskning och tester för att kunna bibehålla högsta kvalitet.

– Idag har Schwenk ett genomsnitt på 79 procent klinkerinnehåll men målet är att reducera det genomsnittliga klinkerinnehållet till 69 procent år 2025, säger Tomasz Borowiec.

Det tredje och sista målet är deltagande i pilotprojektet Catch4climate. Det innebär att Schwenk ska fånga koldioxid vid framställning av cement i fabriken i Mergelstetten i södra Tyskland.

För att möjliggöra detta ska konsortiet bygga och driva en egen demonstrationsanläggning i halvindustriell skala. Oxibränsleprocessen kommer att tillämpas för att fånga upp koldioxid som sedan används för att producera klimatneutrala syntetiska bränslen som fotogen med hjälp av förnybar elektrisk energi.