Hem Hållbarhet Minskat utsläpp när lager byggdes ut

Minskat utsläpp när lager byggdes ut

Swerocks betongfabrik och Julas centrallager
Swerocks betongfabrik och Julas centrallager. Foto: Daniel Ström.

Genom att använda ny betong från Swerock minskade koldioxidutsläppen rejält när Peab byggde ut ut Julas centrallager i Skara. Lagret som med sina 150 000 kvm är norra Europas största utökades med drygt 27 000 kvm.

Julas centrallager under produktion
Julas centrallager under produktion.

I det här projektet skulle vi gjuta totalt 6 000 kubikmeter betong. Genom att använda den nya betongen från Swerock minskade vi koldioxidutsläppen med över 200 000 kg jämfört med traditionell betong. Det motsvarar cirka 5 330 bilresor tur och retur mellan Julas centrallager i Skara och centrala Göteborg, säger Fredrik Gustafsson, arbetschef på Peab.

I samband med att utbyggnationen drog igång i början av 2020 öppnade Peabs dotterbolag Swerock sin nya betongfabrik ett stenkast från projektet. I den nya fabriken tillverkas betong med lägre klimatpåverkan genom användning av alternativa bindemedel.

Skillnaden jämfört med traditionell betong är att en del av cementen, som står för 90 % av betongens klimatpåverkan, ersätts med slagg från stålindustrin. Klimatpåverkan blir lägre utan att kvaliteten försämras.

Jag är glad att Peab och Jula tillsammans tagit fasta på att göra medvetna klimatval i detta jätteprojekt, säger Fredrik Gustafsson.