Hem Hållbarhet Minskat avfall med återbruk

Minskat avfall med återbruk

Urban skattjakt
Urban skattjakt. Fotografi: Brendan Austin.

Med innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” ska mängden avfall, uttag av naturresurser och CO2-utsläpp minska inom byggbranschen. Genom att utveckla processer och standardiserade metoder för demontering och återbruk ska en uppskalning av system för återbruk bli verklighet.

– Vi måste ändra synen på vårt befintliga byggnadsbestånd och se det som en resurs, säger projektledaren Jelena Mijanovic från Codesign.

Ett stort fokus ligger på samverkan och kompetensutveckling mellan aktörer och projekt i branschen. Flera fastighetsägare som Fabege, Atrium Ljungberg och Vasakronan bidrar bland annat med pilotprojekt där delmoment testas.

– Byggsektorn står idag för 35 procent av allt genererat avfall i Sverige. Vi har helt enkelt inte råd att inte återbruka om vi ska lyckas uppnå cirkularitet i samhället och ett koldioxidneutralt Sverige år 2050, säger Jelena Mijanovic.

Betong har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser minska markant.

– Vi behöver samverka i hela värdekedjan för att hitta lösningar som driver branschen framåt, säger Madeleine Nobs, chef hållbar affärsutveckling NCC Building Sverige.

Innovationsprojektet sker i samverkan med NCC, RISE, Stockholm stad, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Contiga, Zengun, Anthesis, Svensk Betong, Ramboll och KTH. Projektet har fått bidrag från Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 2.