Hem Teknik Teknikkrönika: Miljarder på spel i utbildningsindustrin!

Teknikkrönika: Miljarder på spel i utbildningsindustrin!

Johan Silwferbrand
Johan Silwferbrand.

Enligt Boverket uppgår byggfelen till 100 miljarder kronor per år. De utgör inte bara en ofantlig ekonomisk summa utan leder också till onödiga naturresursuttag och koldioxidutsläpp oavsett om vi river det som blivit fel och ersätter det med nytt material eller accepterar en kortare livslängd för det vi byggt.

Kompetens är en av nycklarna till att bygga rätt. Inom svenskt betongbyggande tycker jag att vi kan vara stolta över betongutbildningarna klass I och klass II som vänder sig till entreprenörer, fabriksbetongtillverkare, prefabtillverkare och montörer av element. Kurserna har rötter i 1940-talet men har utvecklats kontinuerligt sedan dess. Innehåll, omfång, mål, metodik och examination regleras av Betongföreningens Betongrapport nr 8 som godkänts i konsensus. Idag finns ett tiotal utbildningsgivare som ger klass I och klass II.

För två år sedan dök en ny utbildningsgivare upp på scenen. Företaget har en icke-konventionell syn på utbildning. Man ersätter den traditionella, lärarledda utbildningen med förinspelade videolektioner, man använder ett litet fåtal lärare och man har kortat ned utbildningen. Företaget ansökte hos Betongföreningen om att få status som utbildningsgivare men nekades eftersom man inte vill följa riktlinjerna.

Tyvärr har företaget varken valt att anpassa sin utbildning till Betongrapport nr 8 eller fylla ett behov av betongutbildning för de många som inte behöver klass I- eller klass II-kompetens. Istället har man sökt påverka SIS att skriva om standaren SS 137002 så att inga referenser längre ges till Betongrapport nr 8 eller dess krav på innehåll, omfång och lärarledd undervisning. Risken verkar stor att SIS hörsammar detta utbildningsföretags önskemål utifrån ett förment krav på oberoende och neutralitet.

Eftersom utbildning baserad på inspelade videor är mycket billigare att ge än lärarledd undervisning tror jag att det finns en stor risk att det nya företaget konkurrerar ut övriga utbildningsgivare. Ett annat alternativ är att också konkurrenterna går över till video och Internet.

I tidigare teknikkrönikor har jag berättat om hur mycket sämre många studenters resultat blivit under pandemin och övergången till distansundervisning. För att ta till sig både teoretiska och praktiska kunskaper behöver Klass I- och klass II-deltagarna väsentligt med tid för att ställa frågor till föreläsare, övningsledare och – inte minst – kurskamrater. De 100 årliga miljarderna riskerar att bli både 110 och 120 miljarder innan förändringen motas tillbaka.

Johan Silfwerbrand, teknikredaktör