Hem Hållbarhet Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus

Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus

Växtvägg
Skissbild som visar den färdiga väggen. Bild: Butong.

Snart är Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus uppe. Den mäter hela 17×10 meter och ska fungera som en entré till studentbostadsområdet Colonia II i Linköping.

Växtväggen är resultatet av ett samarbete mellan fastighetsbolaget ByggVesta, betongtillverkaren Butong och arkitektbyrån Winell Jern.

– Genom att bygga en grön fasad på ett flerbostadshus visar vi dessutom marknaden att det går att få till den här typen av växtlighet även på bostadshus, och inte enbart på publika byggnader som kontor och butiker. Vi hoppas inspirera fler att gå samma väg som vi, säger Jenny Jonsson, vd på ByggVesta.

Utöver att vara den första växtväggen av sitt slag i Sverige blir väggen den första större växtbeklädda fasaden utanför Sveriges tre storstäder. Fastigeter med växtlighet ökas  såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska värden. De gröna fasaderna ger mat till pollinerande insekter, renar luften och bidrar samtidigt till minskad psykisk ohälsa.

– Stadsgrönska leder till ökat mänskligt välmående genom att fungera både bullerdämpande och avstressande. Såväl det visuella som dofterna leder till ökat välbefinnande, menar Lars Höglund, vd på Butong.

Studentbostadsområdet Colonia II är under färdigställande med sista inflyttning i september 2021. Området kommer att utgöras av totalt 374 lägenheter, däribland ByggVestas så kallade kompislägenheter, ett boendekoncept för studenter och ungdomar.