Hem Hållbarhet Unikt lab hjälper kunder över världen

Unikt lab hjälper kunder över världen

C-Lab
På C-Lab arbetar (fr. v): Pernilla Kamperin, Maiko Bové, Ingemar Löfgren, Lars Bergkvist, Anders Lindvall, Oskar Esping, Henric Nilsson och Anette Nordgren.

C-lab i Göteborg är Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling, teknisk rådgivning och laboratorieprovning. Där arbetar ett tiotal personer varav tre är tekniska doktorer från Chalmers Tekniska Högskola. 

– Jag vågar faktiskt säga att vi är unika i Sverige. Det finns ingen annan i landet som slår oss på fingrarna när det gäller betong, säger forsknings- och utvecklingschefen Ingemar Löfgren.

C-Lab arbetar inte bara för Thomas Betong. 70 procent av uppdragen kommer från externa kunder. Varje år genomför experterna på C-lab närmare 5000 provningsuppdrag.

C-lab
Ingemar Löfgren, demonstrerar en betongfilterpress.

Det är C-Labs experter som provat fram den första klimatförbättrade betongen i Sverige. Med den kan kan koldioxiden reduceras med upp till 50 procent, vilket är fallet för betongen som använts i de 23 meter djupa slitsmurarna i Västlänkens etapp Centralstationen, Sveriges hittills största byggnadsprojekt med klimatförbättrad betong.

Arbetet med betongen till Centralstationen påbörjades redan två och ett halvt år innan den första leveransen.

– För att lyckas med ett så här omfattande projekt krävs ett nära samarbete mellan oss som producent, beställaren (Trafikverket) och entreprenören (NCC, säger Ingemar Löfgren.

Hela etapp Centralstationen omfattar 330 000 kubikmeter betong och tack vare den klimatförbättrade betongen uppskattas den totala besparingen av C02-utsläpp till 36 106 ton.

– Thomas Betongs klimatförbättrade betong hjälper både oss på NCC och beställaren Trafikverket att nå våra högt uppsatta klimatmål, säger NCC:s produktionschef Olaf Burger