Hem Hållbarhet Schwenk satsar för 100 procent alternativt bränsle

Schwenk satsar för 100 procent alternativt bränsle

Schwenk

Schwenk gör sin största investering sedan driftsättningen av Brocenis cementanläggning för över tio år sedan. Schwenk Latvia investerar 34 miljoner euro för att nå målen med den europeiska gröna given.

– Med kommande investeringar är målet en realitet inom en väldigt snar framtid, säger Andreas Liikane, försäljningschef för Schwenk Sverige.

Fabriken i Broceni i Lettland är en av de mest moderna och miljövänliga cementanläggningarna i Europa där cirka 85 procent av det använda bränslet är alternativt och inte fossilt. Det alternativa bränslet kontrolleras regelbundet och kan vara specialbehandlat förberett avfall från hushåll och industrier, däckflisor och neutraliserad förorenad jord. Nu investerar Schwenk i en extra feeder där det främst slam med högt bioinnehåll kommer att användas för att minska användningen av fossila bränslen ytterligare.

– Det är under uppvärmningen i tillverkningsprocessen fossilt bränsle har använts, men redan i samband med uppförandet av fabriken i Lettland togs höjd för att minska beroendet av fossilt bränsle till förmån för alternativt bränsle med högt bioinnehåll, säger Andreas Liikane.

Schwenk har flera miljömål där ökat användande av alternativt bränsle är en viktigt del. Andreas Liikane understryker att Schwenk redan idag är ledande i norra Europa på att hantera alternativt bränsle men att de ständigt arbetar för att utvecklas.

– Vi förbättras hela tiden och nu har vi satt som mål att använda 100 procent alternativt bränsle till år 2025. Det är ett ambitiöst mål men vi har alla förutsättningar för att klara det