Hem Fråga Experten Fråga Experten: Ståla betong med förhöjd lufthalt?

Fråga Experten: Ståla betong med förhöjd lufthalt?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag får många förfrågningar på stålglättade uteplatser och uppfarter, även mycket fint borstade ytor är ett populärt val.

Det är väl ganska välkänt av oss i branschen att stålglätta luftad betong inte är att föredra av olika skäl. Trots detta och upprepade varningar om eventuella skador till kunder så väljer allt fler att bortse från våra rekommendationer (att inte stålglätta).

Trots godkännande av kunder efter våra rekommendationer så vill vi såklart lämna ett jobb som behåller dem goda egenskaperna i luftad betong.

Min första fråga är om man kan gå på exempel en uppfart med en glättare, säg 1-2 vändor med skurtallrik, sedan en vända med stålbladen för att sedan direkt efter borsta ytan? Min tanke var att detta kanske skulle öppna upp porerna i ytan igen?

Min andra fråga är  om man på liknande sätt går på en uppfart med 1-2 vändor med skurtallrik och sedan går på med stålbladen 1-2 vändor. Sedan låta det vara i några dagar och sedan syratvätta betongen med en blandning av vatten och saltsyra. Detta ska enligt min uppfattning fräta bort huden och öppna upp porerna (vanligt i usa för att exempelvis få betong sealer att bita ordentligt)

Min tanke är att ståla fram tills betongen fortfarande har en “kräm” på ytan och alltså inte hårdståla då detta lätt blir släpp i ytan
/Jack

Ett generellt svar är att man inte skall glätta en lufttillsatt betong. Det är två anledningar till detta; 1) det kan försämra luftporstruktionen i ytskiktet och då riskera frost-avflagning, och 2) det riskerar att ge delaminering där hårdgjorda ytan släpper eller ger partier med “boom”.

Lämpligt är att bara avjämna och eventuellt borsta ytan för att minska halkrisken. Borstningen ger också ytan ett speciellt utseende. Det brukar funka att grovglätta försiktigt, utan att det riskerar delaminering eller försämrad frostresistens. Lufttillsatt betongen kan vara olika “tålig” för grovglättning, beroende på cement typ, vct, konsistens och finmaterialhalt.

Trög konsistens är generellt mer robust och klarar en grovglättning bättre, gärna med mycket och stor sten (minskad krympning). Betong med hög flytmedelsdos kan också vara problematiska att glätta, så även om det är torrt/blåsigt ute och ytan torkar snabbt.

När det gäller uteplatser brukar de inte dimensioneras för tösaltning, varför en enklare betong kan användas (standardcement, 4,5% luft, max vct 0,55). Till uppfarter för bilar kan man tillämpa exponeringsklass XD3+XF4, vilket innebär en frystestad anläggningsbetong med lågt vct. Även täckskikt, sprickbreddsbegränsning, och härdning/skydd, är viktig i denna miljö.

Då anläggningscementet är relativt grovmalet, kan det göra betongen lite mer känslig för att glätta (delaminering och frost), speciellt om den utsätts för tösalter. Jag vågar inte svara på frågan det funkar med 1/2, 1 eller 2 vändor med skurtallrik, 1 vända med stålbladen, osv. Som sagt, det är generellt en risk med att glätta en lufttillsatt betong.

Vad gäller syratvätt, är det ett sett att ta bort den yttersta lagret att cementpasta (“gjuthud”) och ta fram ballasten och på så sett hårdgöra ytan något. Skall man lägga på ett ytskikt/ytbehandling ger det även en ökad vidhäftningen.

En lättare syratvätt kan också ta bort kalkutfällningar och ge ytan en jämnare nyans. Men man kan behöva vara lite försiktig med syra, då det löser upp cementpastan och om det kommer nertill armeringen ger det kraftig korrosion.

Så det gäller att undvika att få ner syra i eventuella sprickor och fogar, och vara noga att skölja rikligt med vatten efter behandlingen. Och har man armerad konstruktion i fuktig miljö med tunna täckskikt bör man nog undvika syratvätt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group