Hem Fråga Experten Fråga Experten: Isolera platta för pizzaugn?

Fråga Experten: Isolera platta för pizzaugn?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Två frågor som båda rör betongplattan till fundament till en pizzaugn som beräknas väga 3-400 kilo. Plattans överkant är i nivå med maken. Sedan murar jag ett fundament med lecablock på betongplattan. Ovanpå fundamentet ytterligare en betongplatta där pizzaugnen ska stå. Eventuellt med isolering under och runt om. Betongplattan i marken har jag tänkt ska vara 10 cm. Isoleringen är tänkt för att minska risken att tjälen ska lyfta plattan. Betongplattan i marken kommer inte bli varm eller påverkas av ugnen.

1. Jag gräver just nu för betongplattan. Har stött På en ordentligt stor sten där toppen är cirka 5 centimeter under markytan. Kan jag gjuta skivan över/på stenen?

2. Om ja. Hur ska jag få isolera under skivan? Är det ens nödvändigt att isolera för ett sånt här fundament? Tänker mest på tjälen.
/Linus

Att du stött på en större sten i marken, är nog bara en fördel och något du kan glädjas åt. Då behöver du inte gräva lika djupt, och får ett stabilt underlag för fundamentet.

Har du inte blöt mark, ser jag ingen vits att isolera eller på annat sätt skydda mot tjällyftning. I annat fall ger nog isolering inte så bra skydd, utan i stället bör du kanske satsa på att komma ner till tjälfritt djup med bärlagret och/eller ordna med dränering.

Men om stenen är stabil och inte har påverkats av tjäle, kommer det funka utmärkt att gjuta plattan på denna. 10 cm tjocklek, lokalt är 5 cm över stenen, bör vara fullt tillräckligt, förutsatt att du armerar betongen.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Concrete Group