Hem Fråga Experten Fråga Experten: Eget eldfast bruk?

Fråga Experten: Eget eldfast bruk?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag planerar att bygga en pizzaugn. På amerikanska forum för många ett eget eldfast bruk, “homebrew, vilket är billigare än vanligt eldfast bruk. Receptet är tre delar sand, en del cement (portland), en del kakelugnslera? (fire clay) och en del släckt kalk (lime).

Alla dessa ingredienser hittar jag i Sverige men däremot vet jag inte vad jag ska använda till armering. På forumet rekommenderas “Stainless Steel needles” vilket är “melt extract fibres” – men vad i hela friden är det på svenska? De rekommenderar även “polypropylene fibres” och det hittar jag i och för sig i Sverige men osäker på om det är rätt sort.

Vad är det egentligen för material och fixa det att få tag på i Sverige? Om inte – går det att ersätta med något annat? Min plan är att gjuta en elipse med raka väggar 5-10 centimeter efter ett sandslott. Alltså inte en regelrätt kupol.
/Linus

Till pizzaugnar, kaminer, eldstäder m.m. är “vanlig” betong/bruk inte ett beständigt material då den höga temperaturen med tiden kan ha en viss nedbrytande effekt. I stället kan man använda eldfast bruk, tegel, lera, brandskivor, mm.

För att ett bruk skall klara den höga temperaturen används aluminatcement och värmetålig ballast (sand, grus och sten). Dock klarar dessa bruk inte så bra vara vara utomhus, och kan behöva skyddas mot fukt. Dessutom ger det inte korrosionsskydd till armeringen, då de är lågalkaliska (lägre pH). Så med eldfast bruk/betong kan därför rostfri armering vara en lösning.

Vad gäller “stainless steel needles”, är det fiber av rostfritt stål. Och “melt extract fibres” är en tillverkningsprocess som ger en billig stålfiber med varierande tjocklek och längd, som inte är kalldragen (härdning).

Rostfri stålfiber för betong/bruk ger inte lika bra effekt som traditionell stålfiber (vidhäftning, sträckgräns m.m.). I de fall man är orolig för att fibrerna skall rosta, finna andra typer också som plast, kolfiber m.m. men de klarar inte höga temperaturer. “Polypropylene fibres” är plastfiber, och finns i olika varianter.

Den vanligaste PP-fiber är den som används för brand (brandspjälkning) och för tidiga krympsprickor. Det är en mikrofiber (många små och smala), och kan liknas vid “änglahår”. Den har också en negativ effekt på konsistensen, varför den kan användas för att “rädda” separationsbenägen betong eller göra betongen mer “modellerbar”.

Då PP-fiber har relativt låg smältpunkt, kan de genom att bilda kanaler för ångtrycket förhindra att betongen spkjälkar vid brand, något man behöver beakta i exempelvis tunnlar och andra ställen där man har en tät betong i kombination med ett snabbt brandförlopp. Det finns också större pp-fiber (makrofiber) som alternativ till stålfiber.

Vanlig stålfiber och PP-fiber går att köpa, även som privatperson. Men rostfri stålfiber kan nog vara svårt att få tag på. Vad gäller “melt extract fibres”, är det bättre att använda vanlig stålfiber eller armeringsjärn/nät. För valvkonstruktioner behövs nödvändigtvis inte lastbärande armering, möjligtvis för att sprickarmera och som säkerhet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group