Hem Mixat Ny rapport om arbetsskador

Ny rapport om arbetsskador

AFA Försäkring presenterar en statistikrapport som bland annat visar att olyckor vid maskiner fortfarande är vanliga i byggbranschen. De vanligaste orsakerna till skadorna är dålig utbildning, fel val av verktyg och bristande maskinskydd.

Rapporten Fysisk arbetsmiljö – unga i industrin och byggbranschen bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. I studien har man tittat närmare på arbetsskadeärenden som godkänts som allvarliga olycksfall under åren 2010–2016.

– Störst risk att råka ut för en allvarlig olycka har 16–25-åriga byggnadsträarbetare. Näst störst är risken i grupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete och i övrigt industriellt arbete, med runt 8 skadade per 1000 unga anställda, säger Mats Åhlgren.

Läs mer och ladda ner rapporten på afaforsakring.se