Hem Fråga Experten Fråga Experten: Jämna till golv i lada?

Fråga Experten: Jämna till golv i lada?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi ska avjämna ett golv i en lada. Utrymmet har tidigare varit djurstall men ska nu göras om till lager. Hela golvytan består av stabil betong men nivåskillnaden kan vara upp till 150 mm. På grund av låg takhöjd vill man att pågjutningen blir så låg som möjligt.

Skulle det vara en möjlig lösning att fylla upp de största nivåskillnaderna med betong och sedan lägga 10-15 mm avjämning över det? Vilka produkter bör vi välja? Det skulle vara en fördel om avjämningen är färgad. Golvet ska tåla belastningen från mindre truck. Ytan är ca 300 kvm.
/Urban

Det funkar fint att göra en grovgjutning med ny betong på befintlig betong, och sedan lägga på en cementbaserad avjämning. Då det inte längre används till djurhållning behöver du inte tänka på att ytan skall klara de angrepp som detta kan innebära. Och har du redan tillräcklig bärighet i den befintliga plattan (och/eller bärlagret) behöver du inte tänka på lasterna, och att dimensionera för dessa (armering m.m.). Däremot kan det vara lämpligt med ett armeringsnät, alternativt fiberarmera, för att inte få för stora krympsprickor.

För en 150 mm pågjutning är det inte så viktigt med vidhäftningen till den befintliga betongen, men om du kommer ner mot 50 mm är vidhängningen avgörande för att inte få problem med sprickbildning, kantresning, släpp och “boom”. Givetvis skall du se till att underlaget inte är sugande (fukta upp betongplattan ordentligt innan) och samt skydda den nygjutna plattan från uttorkning (vattendimma, plast, presenning m.m.).

Att lägga på avjämning/golvspackel för att få till en plan och jämn yta är en vanlig metod inom husbyggande, då det är en rationellt och smidig metod. Men det är också ganska dyrt med avjämning/spackel, speciellt när det är stor yta som i ditt fall (300 kvm). Tjockleken på avjämningen har stor betydelse på kostnaden, varför det kan var idé att vara noga med nivålaser vid gjutningen, sloda ordentligt, och möjligtvis grovglätta betongen. Och när betongen hårdnat kan man slipa bort eventuella toppar.

Vill du få till en slitstark, jämn och hård yta, är det bästa alternativet att maskinglätta (finglätta) betongen, alternativt slipa betongytan när en hårdnat.Om jag förstår din beskrivning rätt, så har du delar av utrymmet (ladan) där den befintliga betongplattan bara skall spacklas/avjämnas (eller slipas). Och delar där du behöver gjuta på med som mest 150 mm för att komma i nivå.

Har du partier där pågjutningen blir tunn (ner mot 50 mm) kan är det som sagt viktigt att du säkerställer att den sitter fast i befintliga betongplattan. Är det tunnare än 50-80 mm bör du överväga att använda cementbaserad avjämning/spackel/bruk, anpassad för aktuell tjocklek.

Har du krav på sprickbredder, se till att sprickarmera ordentligt och/eller ha tillräckliga fogavstånd. Då du skall ha avjämningen som färdig yta, och som behöver vara slitstark (för truck, mm), använd en avjämning av typen för industrigolv eller garage/parkeringshus. Lägg sedan gärna på en ytbehandling, för att dammbinda och göra ytan lite mer smutstålig.

Att fylla upp de största nivåskillnaderna med betong, är något du säkert kan göra själv. Men att avjämna en så pass stor yta är svårt, och kan vara idé att anlita ett företag för. De har då också lämplig utrustning och produkter för dina förutsättningar, önskemål och användning. Det funkar givetvis att avjämna själv, men blir troligen inte lika bra och inte nödvändigtvis billigare.

Det är inga problem att infärga betongen eller avjämningen. För röd, brun, svart eller gul, används järnoxid, för vit titanoxid, grön kopparoxid och blå kobolt. Järnoxiden är billig, men de andra typerna kan vara gaska dyra (speciellt kobolt). Organiska pigment funkar inte att ha i betong, bruk eller andra cementbaserade produkter. Normal dosering torrt pigment är upp till ca 6% av cementvikten. Det finns också färdigpigmenterade produkter, se exempelvis “designgolv”.

Det finns även andra ytbeläggningar som används till industrigolv, typ massagolv med PU, akryl, epoxi m.m. De möjliggör tåliga stora fogfria golv med färg efter önskemål.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group