Hem Hållbarhet Trafikverket visar vägen med Västlänken

Trafikverket visar vägen med Västlänken

Västlänken

Efterfrågan på den klimatförbättrade anläggningsbetongen har varit ganska låg, men sedan Trafikverket ändrat sina krav på andelen cement som bindemedel i betongen i projekt Västlänken i Göteborg har intresset ökat.

Mikael Larsson
Mikael Larsson.

– Vi på Trafikverket vill vara i framkant när det gäller teknikutveckling och när Thomas Betong och NCC presenterade en klimatförbättrad betong som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi var den ett självklart val för oss titta närmare på, säger Trafikverkets projektledare Mikael Larsson.

Mikael Larsson är delprojektledare i Västlänken med ansvar för områdena kring Station Centralen och Kvarnberget.

– Det är roligt med ett stort projekt där det alltid händer mycket. Storleken på projektet innebär i sig en stor komplexitet, och det är roligt att se att allt fungerar, att saker och ting flyter på och att vi lyckas med det vi gör.

Thomas Concrete Group, där Thomas Betong ingår har, erbjudit klimatförbättrad betong sedan 2012.

– Det var vid årsskiftet 2006/2007, i samband med en etapp vid Norra länken i Stockholm, som vi startade med provningar för att delvis ersätta cement med flygaska som bindemedel i betongen, berättar Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef på Thomas Concrete Group.

Arbetet med alternativa bindemedel har nu utvecklats ytterligare utifrån de erfarenheter som erhållits sedan dess.

– Redan idag kan vi tillverka betong som ger ett 50-procentigt lägre klimatavtryck. Vi arbetar målinriktat och siktar på att kunna erbjuda en klimatneutral betong 2030, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef i Thomas Concrete Group.