Hem Fråga Experten Fråga Experten: Ytbehandling av betong

Fråga Experten: Ytbehandling av betong

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag undrar vad ni kan rekommendera för typ av ytbehandling för betonggolv. Vi vill behålla betongens obehandlade uttryck så mycket det går, helst en matt yta (eller i alla fall inte för blank) och inte att det blir för mörkt heller. Samtidigt ska golvet klara visst slitage, framför allt att det inte suger upp mat/dryckes-spill för mycket och blir fläckigt.

Det gäller golv inomhus för en matsal för cirka 40 pers, och andra liknande utrymmen som har samma typ av slitage/utsatthet som i matsalen. Det gäller även ett kök, som ibland har cateringverksamhet, så det är lite mer utsatt än ett vanligt “hemmakök”. Det gäller även golv för garage inomhus ouppvärmt.

Har ni tips på nån bra typ av behandling för dessa golv? Eller har ni annars  tips på vart man kan vända sig för denna typen av frågor?
/Johan

Frågan om ytbehandling har varit upp i forumet ett flertal gånger. Det finns många preparat, metoder och åsikter i frågan. Och beroende på vem du frågar får du sannolikt olika besked.

Jag vill helst inte rekommendera någon speciell ytbehandling, då det handlar mycket om estetik, smak och tycke. Men någon typ av behandling bör du göra, både för att dammbinda betongen och för att göra ytan någorlunda smutstålig och lättstädad.

Jag upplever att kiselbaserade produkter (silan, vattenglas, mm) eller en matt klarlack inte påverkar utseendet och betongen behåller sin ljusa och matta nyans. Feta produkter (olja, vax, paraffin, mm) funkar också som ytbehandling, men gör det svårt att i efterhand välja någon annan ytbehandling eller att få ett ytskikt att fästa (limmad plastmatta, golvfärg, kalkel, spackel m.m.).

Det kan också ge ytan en mörkare och nyans som kan upplevas lite flammig. Det funkar att lacka (eller olja/vaxa) på en kiselbehandlad betongyta, men inte tvärt om.

Dammbindare är ofta kiselbasrade, men kan också vara akrylater eller liknande. Dammbindare kan i sig vara en tillräcklig ytbehandling för golven. Kan då behöva läggas på i ett par lager, där fösta strykningen eventuellt späds ut med lite vatten.

Förutom ytbehandlingen behöver betongytan vara hårdgjord genom finglättning eller slipning för att göra ytan tålig, hård och slät/jämn. Utan glättning eller slipning har betongytan en “gjuthud” som inte är så bra att ha som exponerad.

I så fall kan man avjämna/spackla med cementbasread produkt, anpassad för att ha som exponerad (exempelvis de för industrigolv, parkeringshus, “designgolv”, mm). Ytterligare ett sätt att få bort “gjuthuden” är att göre en enklare syratvätt av ytan.

Att helt klara av nedsmutsning av “mat/dryckes-spill” utan att lämna något spår kan vara svårt. I så fall kan andra material än betong vara mer lämpade. Viss flammighet och nyansvariationer brukar man få acceptera, från betongen i sig men även från ytbehandlingen och brukandet (slitage, nedsmutsning m.m.). Jag kan tycka det är just detta som gör betong så fin att ha som exponerad yta.

Det finns företag som slipar och ytbehandlar betong, de kan vara behjälpliga att få till dina golv eller sälja preparat. Preparaten kan också behöva poleras in med maskin för att få bästa resultat. Det går också att få tag i preparat på välsorterad bygghandel, färgaffär, kalelfirma, osv.

Till golv i garag kan det behövas en mer beständig produkt för att stå emot slitage, olja, tösalter, mm. Det finns speciella produkter för denna miljö (garage, parkeringshus, balkonger, loftgångar, osv) såsom massagolv, 2-k epoxi, mm.

Eftersom det handlar om smak och tycke, prova gärna på en bit betong först så det blir som du tänkt dig.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group