Hem Hållbarhet Thomas Betong i unikt NollCO2-projekt

Thomas Betong i unikt NollCO2-projekt

Thomas Betong levererar en långsiktigt hållbar lösning med klimatförbättrat plattbärlag och fabriksbetong. Foto: Oljibe.

Äldreboendet Sköndalsvillan i Tyresö, kommer förutom certifieringen Miljöbyggnad Guld 3.1 även att tillämpa SGBC:s nya tilläggscertifiering NollCo2.

I projektet finns ett stort fokus på byggmaterial med låg klimatpåverkan och klimatkompenserande åtgärder. Då garage och entréplan byggs i betong fanns en utmaning för totalentreprenören Oljibe att välja rätt betong.

I samarbete med betongtillverkaren Thomas Betong valde Oljibe bland annat ett klimatförbättrat plattbärlag, Thomaplatta Grön, som tillsammans med pågjutning av fabriksbetong med reducerad cementhalt sänker koldioxidpåverkan i bjälklaget med över 30 procent.

– Vi har under många år haft prefablösningar med miljöfokus som Thomas Miljöstomme men med detta projekt fick vi möjligheten att ytterligare förbättra ”Vårt gröna erbjudande” och vara först på marknaden med ett klimatförbättrat plattbärlag, säger Per Ekendahl, affärsområdeschef för Prefab på Thomas Betong, och fortsätter:

– Detta är ett naturligt steg i vår produktutveckling och efterfrågan på klimatförbättrade prefabprodukter ökar. Jag är övertygad om att vi snart kommer se många projekt där genomtänkta klimatförbättrade lösningar med prefabricerad betong står i fokus.

“Ett naturligt steg i vår produktutveckling”

Johan Albrektsson, arbetschef på Oljibe, menar att klimatsmarta kalkyler idag är lika viktiga som de ekonomiska.

– Oljibe är ett modernt byggföretag med höga hållbarhetsambitioner. Därför är denna typ av samarbete och strategiska val en förutsättning för att vi ska nå våra högt uppsatta klimatmål.

Klimat- och konstruktionskraven i projektet har sporrat Oljibe att tänka nytt och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Thomas Betongs gröna plattbärlag passade mycket bra in i konceptet, och möjliggjorde en sänkning av klimatpåverkan i betongbjälklaget med mer än 30 procent.

– Genom medvetna val i tidigt skede och genom nära samverkan med alla aktörer i projektet visar vi att det inte behöver bli nämnvärt dyrare att bygga klimatsmart, säger Johan Albrektsson.

Thomas Betong har även fått förtroendet att leverera Thomagarage Grön med ca 40 procent lägre klimatpåverkan, till garagedelen och klimatförbättrad betong Thomagrön till pågjutningar och platsgjutna väggar där Linotol står för utförandet av betongdelen i projektet.