Hem Fråga Experten Fråga Experten: Mura på betongplatta?

Fråga Experten: Mura på betongplatta?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Hur snabbt efteråt kan man börja mura upp en 1,5 m hög källarvägg på en nygjuten betongplatta som är 400 mm (normal villagrund)?
/Marcus

Hur snabbt betongen får sin hållfasthet beror på en rad faktorer. Framför allt styr betongens temperatur hållfasthetstillväxten, men även vct, cement typ, alternativa bindemedel, tjocklek, isolering, väder och vind, täckning m.m. Hållfasthetstillväxten går mycket snabbt de första dagarna, och sedan allt långsammare med tiden.

Man kan utgå från att betongen bör ha uppnått 70% av dimensionerande hållfastheten innan källarväggen muras upp, exempelvis ca 25 MPa för en C28/35. Under “normala” förutsättningar tar det cirka tre dagar att uppnå detta, så om du väntar en vecka med att mura upp källarväggen är du på säkra sidan.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group