Hem Mixat Borgmästarebron återuppstår i ny skepnad

Borgmästarebron återuppstår i ny skepnad

På uppdrag av Kungsbacka kommun river Svevia bron över Kungsbackaån för att sedan bygga en ny. Arbetet anpassas för att inte grumla vattnet där den fredade fiskarten havsnejonöga lever. 

Våren 2019 upptäcktes brister i betongen och sedan dess har Borgmästarebron varit avstängd för biltrafik av säkerhetsskäl.

– Men snart startar arbetet så att Kungsbackaborna så småningom kan få tillbaka sin bro. Vi har precis påbörjat det inledande rivningsarbetet, säger Tommy Källman, projektchef på Svevia.

Svevias uppdrag omfattar rivning av den gamla bron, grundläggning, nya landfästen, anlägga en ny tvåfilig vägbro med gång- och cykelbana samt återställningsarbete och stenläggning.

– Det är en utmanande geoteknik i området så våra specialister inom grundläggning finns på plats för att skapa stabilitet genom pålning och spontning. Utan deras arbete för att skapa bärighet skulle det slutliga synliga resultatet, själva bron, inte vara möjlig.

Tiderna för arbetsmomenten anpassas för att skydda livsmiljön i vattendraget och den fredade fiskarten havsnejonöga i synnerhet. Under perioden juni – oktober får det inte skapas grumlighet i vattnet.

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att arbetet inte på något sätt ska påverka livsmiljöerna i Kungsbackaån. Att skydda och ta hänsyn till känsliga vattenmiljöer är en vanlig parameter i den här typen av uppdrag. Självklart ska utrotningshotade arter skyddas, det är helt avgörande för en långsiktigt hållbar miljö, säger Tommy Källman.

Den nya bron byggs på samma ställe som den gamla och blir 16 meter bred med en spännvidd på 16 meter. Projektet är beräknat att vara klart till sommaren 2022 och kontraktet är värt cirka 25 miljoner kronor.