Hem Hållbarhet Finja Betong först med banbrytande skifte

Finja Betong först med banbrytande skifte

Som första torrbruksproducent i Norden fullföljer nu Finja Betong det omtalade skiftet från naturgrus till krossballast i produktionen av torrbruksprodukterna Finbetong och Grovbetong.

– Vi har länge delvis använt oss av krossballast men att framöver kunna utesluta naturgrus helt och hållet i våra storsäljande produkter utan påverkan på vare sig kvalitet, funktion eller prestanda, känns givetvis fantastiskt och som ett stort steg i rätt riktning, säger Finja Betongs vd Bengt Widstrand.

Att värna om rullstensåsarna och dess betydelse för grundvattnet genom att fasa ut naturgruset har länge varit en aktuell fråga inom betongindustrin. Den efterlängtade omställningen är nu möjlig tack vare revolutionerande teknik och gediget utvecklingsarbete från Finjas medarbetare.

Omställningen innebär att den volymmässigt största produktionen vid företagets torrbruksanläggning i Strängnäs nu sker helt utan naturgrus. Den lyckade satsningen fortsätter i Hässleholm där en helt ny fabrik kommer att byggas.

– Den omfattande satsningen innebär också goda möjligheter till vidareutveckling av sortimentet, säger Bengt Widstrand.

Skiftet till krossballast är en viktig del av det påtagliga hållbarhetsarbete som bidrar till att säkra tillgången på rent dricksvatten, värna landskapsbilden och nå det av regeringen uppsatta miljömålet Grundvatten av god kvalitet. För Finja Betongs del innebär omställningen en minskad naturgrusanvändning med till en början minst 50 procent.