Hem Fråga Experten Fråga Experten: Grovglätta betong?

Fråga Experten: Grovglätta betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag ska gjuta en terass/altan i betong. En del kommer vara öppet utan tak och en del kommer vi ha en inglasad balkong på. När jag pratade med betongfirman så sade de att vi skulle ha frostbeständig betong och att man då skulle vara försiktig med glättning av betongen då det kan bli delaminering. Jag upplevde dock att han ansåg att man helst skulle stå över glättning och bara sloda.

Nu har jag läst lite om detta och vad jag kan förstå så kan man grovglätta sådan betong. Men vad menas med det? Är det att man först använder tallriken på glätningsmaskinen och att man sedan tar bort den och kör med vingarna lite smått över ytan eller är det att man bara kör tallriken på glättningsmaskinen och inte använder vingarna eller är det något helt annat.

Vi vill gärna få en slutfinish där betongens yta är rak och jämn men med en matt finish.
/Christoffer

För att få till en hårdgjord, tålig och jämn yta kan man några timmer efter gjutning maskinglätta betongen. Ett annat alternativ är att slipa betongytan efter att den hårdnat ett tag, eller lägga på en cementbasreda avjämning/spackel.

Att glätta kan man göra för hand eller med maskin, och det kan göras i ett eller två steg (fin- och grovglättning). Att glätta brukar kräver lite övning och rutin, dels för att bedöma när det är dags och dels för att hantera maskinen rätt. Det gäller att inte gå på för tidig och inte för sent, samt inte gå på för hårt med maskinen. Genom att trycka foten på betongytan brukar man se när fotavtrycket blir “lagom” djupt (ca 20 mm).

Är det torrt och/eller blåsigt ute behöver ytan skyddas mot uttorkning, annars kan få problem med att ytan hårdnar snabbare än betongen en bit ner (“gungfly”). Normalt börjar man med att sloda och/eller dra av ytan med balk, rätskiva, bräda, mm. Sedan kan man gå på och glätta manuellt (vilket är mycket jobbigt) eller med maskin. Man kan då eventuellt först grovglätta med “rivskiva” och sedan finglätta med “vingarna”.

Om du anlitar en byggfirma har de bra koll på hur man jämnar av med sloda och laser, och sedan glättar med maskin (i ett eller två steg). De olika stegen kan bara göras under en begränsad tid allt eftersom om betongen hårdnar, varför det är viktigt att man inte dröjer och att man har tillräckliga resurser (arbetskraft, rutin och utrustning).

Det är olämpligt att spola vatten på den färska betongytan för att fördröja hårdnandet och underlätta glättandet, då det försämrar hårdheten och beständigheten för ytskiktet. Vill man få längre tid på sig kan man beställa en betong med anläggningscement, retarderande tillsatsmedel och/eller hög inblandning av alternativa bindemedel (slagg, flugaska).

Nu till det kanske viktigaste med glättningen, att man inte bör glätta en lufttillsatt betong. Speciellt om man finglättar så är risken stor för delaminering, möjligtvis kan en försiktig grovglättning funka. En annan effekt av glättningen är att det “förstör” luftporstrukturen i ytan, och på så sett försämrar frostresistensen.

Det kan skilja en del hu pass “tålig” en lufttillsatt betong är för att glätta och inte riskera delaminering eller problem med frosten. En robust betong med lågt vct och hög andel finmaterial brukar klara sig lite bättre. Så jag håller med om att man helst skall stå över glättning och bara sloda en betongplatta utomhus, eller som sagt möjligtvis bara grovglätta försiktigt.

Slodningen brukar vara fullt tillräckligt för att få till en någorlunda jämn yta. Känner man sig osäker att få till planheten kan det underlätta med en självkompakterande betong (SKB), dock får den inte vara separationsbenägen (förslagsvis konsistens SF1). Å andra kan en SKB var lite svårare att få till fall (avrinning) på ytan med, varför det kan vara bättre med en S4 konsistens.

Jag kan tycka att S5 ofta är för lös och riskerar separation (pss. som SF3). Vår- och sommartid (när soligt och/eller blåsig) kan SKB ibland tendera att få “gungfly”. Ytterligare ett problem man kan få med finglättad betongyta utomhus, är att den blir hal när den är blöt.

Jag har själv gjutit en terrass/altan på ca 30 m2 med en SKB SF1 vct 0,50 16 mm och luft (C30/37), som blev mycket bra. Körde med laser och rörsloda, ingen glättning. Valde då en “miljöbetong” där den höga slaggdoseringen gjorde betongen ganska ljus och fin.

Möjligtvis kan ljusheten vara till nackdel, eftersom nedsmutsningen blir med tydlig. Och då jag använde en SKB lyckades jag inte helt få till ett fungerande fall/lutning över hela ytan. Var noga med täckning och skydd för att minska risken för sprickor, ordna så underlaget inte suger vatten, och se till att ha tillräckligt med sprickarmering och/eller rörelsefrihet (fogar, ingjutningsgods, plastfolie m.m.).

Var väl förberedd när betongen levereras, och se till att betongbilens ränna (eller pumpen) når ut med betongen över hela plattan. Och om möjlig gör plats för eventuell restbetong och att betongbilen kan spola av ränna/slisk.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group