Hem Fråga Experten Fråga Experten: Mer lättarbetad betong?

Fråga Experten: Mer lättarbetad betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag håller på och gjuta plintar i gjutrör (190 mm) till en altan och har behov av att göra den grovbetong jag köpt mer lättarbetad. Innehållsförteckningen säger 10-20% Portlandcement och 80-90% kvartshaltig sand innehållande <0,1% respirabelt kvarts.

Kan jag blanda i mer cement? Om svar ja, hur mycket per 20 kg säck och hur bör jag justera vattenmängden per 20 kg säck. Kan jag använda flytmedel (har köpt Chryso Fluid Premia 205 Flytmedel)? Om ja, hur mycket per kg Rrovbetong och hur bör vattenmängden justeras?
/Toni

Det går att göra en betong mer lättarbetad (lösare konsistens) genom att blanda i mer vatten. Men då extra vatten ger ett högre vatten-cement-tal (vct) kan det vara problematiskt för hållfastheten, frostresistensen och beständigheten. Så för att för att få till en lösare konsistens, men bibehållet vct, brukar man tillsätta flytmedel/vattenreducerare.

Då dessa medel är mycket effektiva får man vara försiktig att inte dosera i för mycket, samt se till att blanda betongen väl. För mycket flytmedel gör att betongen separerar, vilket kan ge problem med slam på överytan, sättningar och sprickbildning.

För att få till en betong med lös konsistens och samtidigt är “robust”, kan man behöva öka andelen finmaterial i förhållande till vattenhalten. Det kan man göra genom att tillsätta kalkstensfiller och/eller att sänka vct.

En mindre mängd tillsatt flytmedel (ca 0,2% av cementvikten) för att få till en lösare konsistens är som regel inga problem utan att justera betongsammansättningen. För lite lösare konsistens kan man öka flytdosen något (ca 0,5%), och kompensera genom att sänka vct lite (från exempelvis 0,50 till 0,45).

Vill man ha typ själkompakterande betong (SKB) behövs ganska mycket flyt (ca 1,0%) vilket gör att man också behöver tillsätta kalstensfiller, upp mot ca 1/3 av cementvikten.

Så om du exempelvis har en 20 kg säck med grovbetong, skulle jag gissa att den innehåller 4,5 kg cement, har en rekomederad vattenmängd på max 2,3 liter. Det finns ett flertal tillverkare och varianter på flytmedel, som kan vara olika effektiva. Men om du kollar på produktbladet står det rekommenderad flytmedelsdosering (som % av cementvikten). Så om du exempelvis vill ha i 0,2% skulle det med 4,5 kg cement motsvara 9 gram för en säck grovbetong.

Vill du ha i lite mer flytmedel för att få till lösare konsistens kan du dra ner vattenmängden med några deciliter, från exempelvis 2,3 till 2,0 liter. Flytmedlet bör gå i sist i blandningen, dvs efter att vattnet tillsats och blandats in i betongen. Man behöver också förlänga blandningstiden något, och det brukar dröja någon minut innan man ser effekten helt av flytmedlet.

Som regel brukar man prova sig fram, och dosera i lite åt gången men en stunds mellanrum. Stanna blandaren och titta på betongen, så den inte tenderar att börja separera. Det brukar synas på betongen, och kännas om man tar med en skopa. Överdoserad betong släpper upp cementpasta på ytan, stenarna sjunker till botten, och tendera att börja bubbla.

Och om du skulle få separation, är det bara att tillsätta lite mer betong från säcken och eventuellt lite mer vatten. Om du har för lite vatten, och samtidigt hög flytdosering, blir betongen mycket seg och kletig att jobba med.

Så det är bara at prova sig fram, så kommer du hittar en “lagom” blandning som passar dig. Du kommer snabbt lära dig se och känna på betongen när du tillsatt lagom mycket vatten och flytmedel. Blanda väl och tillsätt inte mer vatten än vad tillverkaren rekommenderar.

Jag brukar först hälla i det mesta av vattnet i tombolan och sedan grovbetongen under blandning, därefter späda med lite vatten tills jag får en trög konsistens, sedan dra i flytmedel och blanda ytterligare en stund. Jag stannar sedan blandaren och känner och tittar på betongen, och tillsätter eventuellt lite mer flyt om det behövs.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group