Hem Hållbarhet “Klimatförbättrad betong en självklarhet”

“Klimatförbättrad betong en självklarhet”

Västlänkens etapp Centralstation i Göteborg är Sveriges största byggnadsprojekt någonsin med klimatförbättrad betong. Tack vare den speciellt framtagna betongen från Thomas Concrete Group kan projektet minska koldioxidutsläppen med 36 000 ton.

– För att lyckas med ett så här omfattande projekt, som dessutom innebär en helt ny teknik, krävs ett nära samarbete mellan oss som producent, entreprenören och beställare långt innan projektet startar, säger Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef på Thomas Concrete Group.

Totalt beräknas det gå åt 330 000 kubikmeter betong, vilket skulle fylla halva Globen. Trafikverket har gjort stora avsteg från sina krav på andelen portlandcement som bindemedel i betongen. Den nya tekniken sänker miljöbelastningen och uppfyller redan ett stort antal av de krav som Trafikverket ställer.

– Vi vill vara i framkant när det gäller teknikutveckling och när vi fick presenterat för oss att man kunde använda en klimatförbättrad betong, som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi, var den klimatförbättrade betongen från Thomas Betong en självklarhet för oss, säger Mikael Larsson, Trafikverkets projektledare för Centralstationen.

Tack vare nya bindemedel har den klimatförbättrade betongen blivit lätthanterlig utan att för den skull brista i kvalitet.

– Thomas Betongs klimatförbättrade betong hjälper både oss och beställaren Trafikverket att nå våra högt uppsatta klimatmål, säger NCC:s produktionschef Olaf Burger, och fortsätter:

– Dessutom ställs det väldigt höga krav på betongen som vi använder till de 23 meter djupa slitsmurarna vid Centralstationen. Tekniken vi använder är att betongen fylls på med gjutrör från botten och sedan pressas den sakta uppåt.