Hem Hållbarhet Swerock satsar hållbart med ny fabrik

Swerock satsar hållbart med ny fabrik

Det är ett stort fokus på klimatfrågan i Swerocks nya betongfabrik i Malmö. Hela processen från drift och tillverkning till färdiga produkter och transporter vägleds av en ambitiös hållbarhetssatsning.

– Det här är framtidens fabrik, säger Viktor Sundberg, avdelningschef på Swerock.

Uppvärmningen av anläggningen är fossilfri och etableringen har präglats av största möjliga miljöanpassning.

– För oss är det en självklarhet att ballast och bindemedel delvis eller i sin helhet är återvunna material och vi recirkulerar processvattnet, säger Viktor Sundberg.

Enligt Sundberg är Malmöfabriken  den anläggning som tillverkar störst andel ECO-Betong just nu.

– Majoriteten av de projekt vi vinner har krav på detta. Vi kan ersätta 65 procent av cementen med alternativa bindemedel, men har självklart ännu högre ambitioner.

Även transporterna till och från fabriken har en grön prägel.

– Vi använder nästan uteslutande HVO-bränsle och har ett eget tankställe som ger garanterad tillgång till bränsle. Vissa av våra fordon är hybrider och kan drivas med både HVO-bränsle och el, säger Viktor Sundberg.

Fabriken är tyst och dammfri, vilket ger bra arbetsförhållanden. Den kommer framför allt att leverera till Malmöområdet.

– Malmö är en stor marknad och efterfrågar just klimatförbättrad betong. Med kontroll över hela kedjan från råvara till återvinning kan vi erbjuda den helhet som krävs för ett lyckat hållbarhetsarbete.