Hem Fråga Experten Fråga Experten: Toleranskrav på platsgjutna väggar?

Fråga Experten: Toleranskrav på platsgjutna väggar?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag hittar bara toleranskrav på porer i prefabbetong. Finns det mostvarande toleranskrav på antal porer, storlek, djup etc. i platsgjutna konstruktioner?
/Bengt

Det finns en rad toleranskrav för prefabtillverkade betongelement, bland annat för antalet gropar/porer per kvadratmeter. Se exempelvis tolerans på Svensk Betong under toleranser i “bygga med prefab” (tabell 31).

Förutom antalet porer per kvadratmeter, delar man in det i de som är minder eller större än 5 mm i diameter, däremot inte porernas djup. Dessa krav gäller för elementytor gjutna mot skivform av plåt, plywood etc. samt elementytor som bearbetats genom stålglättning, brädrivning, rollning, eller maskinslipning.

Frågan om toleransklasseran rörande ytjämnhet, språng och porer hos prefabricerade väggelement, har varit uppe i forumet tidigare.

Toleranskraven bygger också på att man hänvisar till dessa i bygghandlingarna, exempelvis klass A, B eller C för antalet porer i ytan. Har man inte i tidigt skede ställt krav, gränsvärden, osv, är det svårt att i efterhand åberopa dessa.

Möjligtvis kan man hänvisa till vad som är rimligt att förvänta sig när det rör funktion, beständighet och estetik. Dock är estetik en svår fråga, då det handlar om “smak och tycke”. Porer i ytan är framför allt en estetisk fråga, men kan också innebära en extra kostnad om ytan skall målas, spacklas m.m.

Porer har man alltid i betongen, men man vill kanske inte att de skall vara stora och tydliga i ytan. Förutom att betongen i sig innehåller luftporer, påverkar konsistens, gjutetapper, temperatur, kompaktering, gjutteknik, formmaterial, släppmedel, läckage, mm, porositeten i ytan.

När det gäller platsgjutna konstruktioner är toleranskraven snarlika, och vad gäller ytjämnhet, språng och porer finns motsvarande tabell i Bygg AMA (se tabell AMA/ES 1). Men även här behöver Bygg AMA vara inskrivet i bygghandlingarna, och de eventuella krav/gränsvärden/klasser som gäller.

När det gäller betongytor kan du också kolla i Betongföreningens rapport nr 14 “Att beskriva betongytor”. Denna rapport kan vara ett hjälpmedel/underlag för projektörer och utförare för att undvika tveksamheter kring det slutliga utförandet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group