Hem Hållbarhet Minskad påverkan med Isobetong på plats

Minskad påverkan med Isobetong på plats

Isobetong på plats utanför Liseberg för grundläggningen.
Isobetong på plats utanför Liseberg för grundläggningen.

När Liseberg i Göteborg bygger ett upplevelseboende vid nöjesparken används Isobetong i den komplicerade grundläggningen. Därmed minskas klimatpåverkan samtidigt som byggprocessen effektiviseras.

Isobetong är en biotekniskt framställd lättviktsfyllnad/isolering som tillverkas i mobila fabriker genom att enbart tillsätta cement, luft och vatten. Alternativet i produktion är material med hög miljöpåverkan – cellplast, skumglas eller lättklinker.

Den första etappen vid Liseberg omfattade en komplicerad grundläggning med många pålar och genomförningar. Dessutom på en trång byggplats med mycket begränsad yta för uppställning av material och en snäv tidsplan som krävde en produktionskapacitet på 300 m3 per dag.

Isobetong uppger att transporterna av material till byggplatsen minskade med 2750 km medan CO2-utsläppet blev ca 65 ton lättare, vilket motsvarar ungefär 30 flygresor Stockholm-Bangkok tur och retur. Samtidigt sparades 35 arbetsdagar i byggtid och 27 kr per m3 i produktionskostnaden för den första etappen. Totalt gjordes besparingar på en miljon kr på utlägg, spill och hantering.

Tack vare att Isobetong tillverkas på plats i mobila fabriker minskar transporterna med 90 procent.

– Vi skulle kunna jämföra det med en ballong som fylls på med luft först då den är framme, säger Kigge Nilsson, en av grundarna till Isobetong by LithoPore.