Hem Hållbarhet Cementa får stöd för förstudie

Cementa får stöd för förstudie

Cementas fabrik i Slite.
Cementas fabrik i Slite.

Cementa får 12,7 miljoner kr av Energimyndigheten för att utreda förutsättningarna för en koldioxidneutral cementfabrik i Slite år 2030.

Stödet är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp. Med hjälp av koldioxidinfångning och lagring av koldioxid (CCS) kan de fossila koldioxidutsläppen vid anläggningen i Slite minskas med 1,5 miljoner ton per år.

I förstudien, som Energimyndigheten delfinansierar, identifieras alla delar som måste finnas på plats för att CCS-anläggningen ska kunna tas i drift 2030.

Förstudien kartlägger bland annat val av tekniklösning, finansierings- och elbehov samt förutsättningarna för transport- och lagringsmöjlighet för koldioxiden i Norge. Förstudien kommer även att ge fördjupade kunskaper om energibalanser och elbehov till anläggningen.

– Resultatet kommer att bli ett viktigt underlag i förverkligandet av en CCS-anläggning vid Slitefabriken och därmed ett viktigt steg för att Sverige ska minska klimatpåverkan från industrin, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri vid Energimyndigheten.

Projektet bygger vidare på forskning och erfarenheter från CCS-projektet vid Norcems cementfabrik i norska Brevik där världens första fullskaliga CCS-anläggning vid en cementfabrik byggs. Förstudien kommer också att bygga vidare på de förutsättningar som ges i och med att infrastruktur nu etableras för transport och lagring av koldioxid i Norge.

– Det känns oerhört angeläget att vi nu lägger grunden till att få världens första klimatneutrala cementtillverkning på plats i Slite till 2030. Att Energimyndigheten stöttar oss i denna satsning betyder att vi kan accelerera arbetet väsentligt, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa och Cementa.

Förstudien ska vara klar i slutet av 2021.