Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongplatta som pizzasten?

Fråga Experten: Betongplatta som pizzasten?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Kan man laga mat direkt på en betongplatta typ markplatta? Jag menar pizza eller baka bröd på grillen med en betongplatta?
/Martin

Att använda en betongplatta som pizzasten, typ att ha i grillen eller ugnen, är kanske inte optimalt. Om du håller värmen under ca 250 grader funkar det med betong, dock kan den vara lite svår att hålla ren. I så fall kan det vara bättre med en stenplatta, den klarar lite högre värme och tar inte upp smuts och fett på samma sett som betong kan göra.

“Vanlig” betong eller bruk med Portlandscement tappar något i hållfasthet redan vid ca 300 grader (kemiskt vatten avgår), och vid ca 500 grader börjar betongen/bruket långsamt brytas ner (kalciumhydroxiden omvandlas till kalciumoxid). För att göra så kallad “eldfast” betong/bruk, som klarar högre temperaturer (upp till ca 1500 grader), används aluminatcement istället för Portlandscement. Dessutom kan man behöva en värmetålig sand och sten, då normal ballast (kvartshalltiga bergarter) inte klarar mycket mer än ca 800 grader.

Aluminatcement har ett mycket snabbt hårdnande, men till skillnad från vanligt Portlandscement tappar aluminatcement sin hållfasthet med tiden. Detta eftersom det kemiskt bundna vattnet frigörs och gör betongen porös och hållfastheten minskar, en processen går snabbare i fuktig miljö. Dessutom ger aluminatcement inte det passiva armeringsskyddet för korrosion då det har lägre pH (alkalitet). Betong med aluminatcement är således olämpligt i bärande konstruktioner, och i utomhuskonstruktioner. Vidare kan det vara svårt att få tag i aluminatcement och vara ganska dyrt.

Om du tänkt bygga en pizzaugn med “vanlig” betong i en kan det vara idé att brandisolera den på lämpligt sätt, med exempelvis luftspalt och eldfasta isolerskivor eller eldfast tegel (som fixeras med eldfast bruk eller keramiskt lim).

Oskar Esping,tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group