Hem Mixat Snabb utbyggnad av järnvägsnätet fullt möjlig

Snabb utbyggnad av järnvägsnätet fullt möjlig

Trafikverkets rapport ”Geografiska brister på systemnivå” visar att det finns en kapacitetsbrist i stora delar av Sveriges järnvägsnät.

Enligt branschorganisation Tågföretagen är en snabb utbyggnad av nya stambanor fullt möjlig. Med modern teknik och anpassning av brobanor till svenska förhållanden kan byggtiden reduceras till en bråkdel av vad som hittills varit normen.

Skanska har nyligen visat att nya stambanor kan byggas mellan våra tre storstäder på nio år. Total- och livscykelkostnaden blir väsentligt lägre, samtidigt som både markintrång och miljöpåverkan minskar kraftigt när byggtiden är under tio år.

Tågföretagen menar att uppdaterade kalkyler rimligen bör ta hänsyn till saker som ökad överflyttning, gränsöverskridande trafik, värdet av den betydligt kortare byggtiden och bättre miljökalkyler med inträdet av klimatsmart betong där hårda krav ställs i upphandlingen.

Betongbetinget påverkar kostnaden endast marginellt. Trafikverkets bedömning är att kostnaden ökar med fem procent som en följd av att arbetskraft fortfarande står för den helt dominerande delen.