Hem Hållbarhet Webbutbildning ska öka omställningstakten

Webbutbildning ska öka omställningstakten

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård
Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Betongbranschen och Svensk Betongs medlemsföretag arbetar aktivt och med högt tempo för minskad klimatpåverkan och långsiktigt hållbart betongbyggande. Arbetet pågår målinriktat utifrån den färdplan som branschen tagit fram tillsammans med Betonginitiativet inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Det finns redan idag stor potential till minskad klimatpåverkan med klimatförbättrad betong. Goda exempel visar vägen och allt fler projekt lyckas nå upp till halverad klimatpåverkan beroende på typ av konstruktion. Teknik, kunskap och erfarenhet finns hos våra medlemsföretag runt om i landet och utvecklingen går fort. Det återspeglas i starkt ökad efterfrågan på klimatförbättrad betong.

– Men, vi vill mer och se ökad takt i omställningen. Betongen kan spela en avgörande roll om alla aktörer i värdekedjan hjälps åt och samverkar. Vi behöver dela kunskaper, erfarenheter och öppna upp för dialog redan i tidiga faser för att lyckas fullt ut. Klimatförbättrad betong måste bli förstahandsval i hållbart byggande av såväl byggnader som infrastrukturlösningar, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, och fortsätter:

– För att öka takten i omställningen lanserar Svensk Betong Webbutbildning Klimatförbättrad betong. Utbildningen, som är kostnadsfri och öppen för alla, är framtagen tillsammans med våra medlemsföretag för att sprida kunskap och goda erfarenheter med klimatförbättrad betong och nå ut till alla aktörer i värdekedjan.

Svensk Betong Webbutbildning Klimatförbättrad betong är grundläggande och vänder sig till alla som vill få ökad kunskap om klimatförbättrad betong. En film introducerar det övergripande sammanhanget och en animerad film förklarar betongens klimatpåverkan. Faktasidor blandas med intervjuer, där personer från branschen bidrar med kunskap utifrån sina erfarenheter av klimatförbättrad betong. Utbildningen avslutas med nedslag i verkligheten, där fem referensprojekt visar på möjligheterna med klimatförbättrad betong.

Mer information samt länk för inloggning finns här: https://www.svenskbetong.se/branschgemensam-webbutbildning