Hem Fråga Experten Fråga Experten: Höja upp golv i stall?

Fråga Experten: Höja upp golv i stall?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag håller på att bygga om ett stall med ett gammalt helt betonggolv. Golvet ska höjas upp 100-250 mm. Jag har fått tre olika förslag på hur jag ska göra

1. Jämna av med grus, lägga på 100 mm cellplast och 22 mm golvspån.
2. Ventilerat golv.
3. EPS betong och flytspackel.

Viket alternativ anser ni är det bästa?
/Klas

Jag ser fyra saker att beakta; 1) markfukt, 2) värmeisolering, 3) ojämnheter/nivåskillnader och 4) emissioner.

Den gamla stall-plattan är kanske är kontaminerad ammoniak, bakterier, osv, något som skulle kunna ge problem med emissioner och missfärgningar på ytskikten (parkett m.m.). Så det kan vara ide att lägga på en tät byggplast, vilket även hindrar markfukt att komma upp. Skarvarna kan tejpas, genomföringar tätas och plasten vikas upp längs ytterkanten.

Även om plattan upplevs torr idag, blir den troligen ganska fuktig om ni lägger på ett förtätande ytskikt. Så planerar ni att lägga på golvspånskiva är den ju ganska fuktkänslig och behöver skyddas från markfukten.

Någon typ av isolering är lämpligt då utrymmet kommer vara uppvärmt. Dels för att minska värmeförlusterna, men även för att minska fuktlasten från marken med hjälp av temperaturgradienten isoleringen ger över tvärsnittet och att den minskar uppbyggnaden av en “värmekudde” i marken under plattan. Cellplastisolering är som regel att föredra.

Att använda EPS-betong/cement är ett smidigt sätt att fixa till nivåskillnader och större ojämnheter, och på samma gång få värmeisolering. Men hållfastheten och isolerförmågan är kanske inte så hög. Med ca 500 kg/m3 (relativt 2300 kg/m3 för betong) är hållfastheten ca 2 MPa relativt 40 MPa för betong.

Jämför man cellplastskivor och EPS-betong/cement, så skiljer det en del i hur bra de isolerar. Räknat på 10 cm tjocklek och lambdavärde på 0,035 relativt 0,08 W/m°C så skulle det motsvara en ökning av värmeförlusterna för din betongplatta med ca 55% med EPS-betong/cement relativt cellplastisolering. Eller att EPS-betong/cement behöver vara ca 4 gånger så tjock för att få likvärdig värmeisolering som cellplastskivor.

Om golvet har nivåskillnader där ytan är plan, skulle man kunna tänka sig att bygga upp dessa med cellplastskiver, men är de ojämn yta kan EPC-cement/betong funka bättre. Det funkar också med sand, men då får man ju ingen hållfasthet eller värmeisolering. I så fall är det bättre att avjämna med betong.

När hela golvet är plant kan du lägga på fuktspärr (byggplast) och på detta cellplastskivor. Ju tjockare isolering desto bättre, men en även en tunnare skiva har relativt bra effekt.

Om man för en platta på mark ökar cellplasten från exempelvis 5 cm till 10 cm så minskar U-värdet från ca 0,43 till 0,25 W/m°C, dvs en sänkning av värmeförlusterna med ca 42%. Om man istället går från 20 till 25 cm minskar förlusterna från ca 0,14 till 0,12 W/m°C, dvs ca 14% sänkning.

Det ger således ganska stor effekt av att isolera, även om det inte är så tjockt. Så om du bara har möjlighet att isolera med 10 cm cellplast har det ändå bra effekt på värmeförlusterna.

På cellplasten kan du sedan lägga på golvspån eller gjuta en platta med betong (minst 8 cm) och/eller “flytspackla”. Det bör även funka fint med tjockare lager EPS-betong/cement och flytspackel/avjämning (alternativ 3), men då med sämre värmeisolering och ökad risk för markfukt. Det kan också vara ett relativt dyrt alternativ.

Jag är kanske mer tveksam till alternativ 2 med ventilerat golv, i så fall borde en kombination av 1 och 2 med fuktspärr och utan sand vara bättre. Annars borde företaget som skall göra jobbet kunna säga vilken konstruktionslösning som är bäst, och att det är en lösning de har bra erfarenhet av.

Den bästa lösningen är troligen att ni tar bort den befintliga plattan helt, gräver ut och bygger upp enligt “konstens alla regler”, med dränerande bärlager, geoduk, plastfolie, cellplastisolering, armerad betongplatta. Det tar också bort risken för framtida problem med eventuella emissioner från den gamla plattan.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group