Hem Hållbarhet Skanska ansluter sig till LeadIT

Skanska ansluter sig till LeadIT

Skanska

Skanska har anslutit sig till klimatinitiativet The Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) som samlar länder och ledande företag engagerade i att uppnå Parisavtalet.

Anders Danielsson
Anders Danielsson.

– Vi vill agera kraftfullt i omställningen och har sedan 2015 minskat våra egna koldioxidavtryck med 40 procent. För oss handlar det om att också minska utsläppen från material och att erbjuda klimatsmarta lösningar som hjälper våra kunder att uppfylla sina klimatmål. LeadIT utgör rätt forum för oss att verka inom för att sprida goda erfarenheter, påverka policy och själva vässa vår verksamhet, säger Skanskas vd Anders Danielsson.

LeadIT lanserades av regeringarna i Sverige och Indien vid FN:s klimatmöte i september 2019 och stöds av World Economic Forum. Även USA är anslutet och bland medlemsföretagen finns Vattenfall, Volvo, och Scania.

– Byggsektorn står för 40 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. För att nå målet att bli klimatneutrala jobbar vi med partners för att driva utveckling och innovation. Vi vill också se högre klimatkrav i offentliga upphandlingar, säger Lena Hök, hållbarhetsdirektör, Skanska.

Skanska står bakom Parisavtalet och har som mål att nå netto noll koldioxidutsläpp i hela värdekedjan senast 2045. Målet inkluderar även leverantörer, underleverantörer och användare av de byggnader som Skanska uppför.

– Vi behöver en ambitiös industritransformation som adresserar koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Skanska har ett branschledande tillvägagångssätt för att minska koldioxidutsläppen. Övriga LeadIT-medlemmar och sekretariatet välkomnar Skanska till LeadIT och ser fram emot att med ökad kraft driva industriomställningen tillsammans, säger Gökce Mete, chef för LeadIT-sekretariatet.

Skanskas klimatmål är i processen för att verifieras av Science Based Target initiative, Uvecklingsarbetet har uppmärksammats internationellt och förra året placerades Skanska på plats 17 på listan ”Companies that change the world” för arbetet inom miljömässig och social hållbarhet.