Hem Hållbarhet Finja Prefab optimerar betongrecepten

Finja Prefab optimerar betongrecepten

För att ytterligare minska verksamhetens klimatpåverkan arbetar stomentreprenadföretaget Finja Prefab med olika projekt för att nå de uppsatta klimatmålen och halvera CO2-avtrycket på tre år.

I ett av projekten började Finja Prefab med optimering av recepten med hjälp av tillsatsmedel. I nästa steg arbetar företaget för att byta ut cement mot alternativa bindemedel, i detta fall slagg.

Kaj Grönvall
Kaj Grönvall.

– Vi har genomfört tester med bra resultat i en av våra fabriker, säger Finja Prefabs vd Kaj Grönvall.

Optimeringen av recepten är ett projekt som fortskrider och ambitionen är att ersätta ännu större del av cementen än vad som gjorts tidigare.

– Planen är nu att fortsätta med de andra anläggningarna, säger Kaj Grönvall.