Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täckskikt på uppstickande armering?

Fråga Experten: Täckskikt på uppstickande armering?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har gjutit poolväggar (thermoblock) med uppstickande armering/b-järn 12 mm. Beställd betong var swefrost50 c30/37 (SDMAX 8 STDCEM, XC4, XF3, XA1).

Ett av uppsticken har endast fått ett täckskikt på ca 1 cm i överkant, jag funderar på risker med detta och om det är något som bör åtgärdas genom ingrepp med vinkelslip eller på annat sätt?
/Jesse

Jag antar att dina poolväggar har ett tätskikt på insidan, som skydda konstruktionen från det klorerade vattnet.

Betongkonstruktioner blir lite extra utsatta när de exponerats för salt, dels av att saltet i sig försämrar frostresistensen samt att kloriderna i saltet kan göra så armeringen börjar rosta. Så det kan handla om att anpassa betongen så den klarar ”saltfrost” samt att ha en tät betong med tillräckliga täckskikt för att klara inträngningen av klorider.

I anläggningskonstruktioner, marina konstruktioner och pooler utomhus kan man behöva beakta båda dessa. Så om betongen i din pol är skyddad från salt/klorider, men exponeras för frost, är det fullt tillräckligt med den betongen du använt och gärna ett täckskikt på minst ca 20 mm. Är det däremot klorider behöver vatten-cement-talet (vct) vara betydligt lägre i kombination med lite tjockare täckskikt (vct 0,40 och ca 35 mm).

Om nu din betongkonstruktion inte utsätts för klorider, så är det ingen större fara om ett enstaka järn sticker upp 10 mm under betongytan. Och jag tror inte du behöver göra någon åtgärd.

Däremot om den utsätts för klorider är all exponerad betongyta problematisk (”fel betong” för ändamålet) och 10 mm täckskikt alldeles för tunt. I så fall bör du skydda betongytan från klorider med ett tätskikt. Just pooler kan vara lite extra problematisk för betongkonstruktionen, då den kan utsättas för höga kloridhalter i kombination med ensidigt vattentryck.

Förutom betongens täthet (vct) och täckskikt, är det viktigt att sprickbegränsa (ca 0,1-0,2 mm) och få till gjutfogar, genomföringar, mm, så de inte konstruktionen läcker. Viket också talar för att man i stället skall ha ett tätskikt på insidan poolen.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group