Hem Hållbarhet Klimatsmart satsning i Skåne

Klimatsmart satsning i Skåne

Allians för Skånes regionråd
Allians för Skånes regionråd.

Allians för Skåne höjer ambitionerna för klimatsmart byggande inom ramen för LFM30 och utreder hur regionen kan arbeta med återbruk av material inom byggprocesssen.

Allians för Skåne utgörs av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som tillsammans styr Region Skåne sedan valet 2018.

– Klimatkrisen kräver handling. Genom att låta exempelvis innerdörrar och fönster från en gammal byggnad få nytt liv när en ny fastighet ska byggas stärker vi den cirkulära ekonomin och reducerar regionens klimatavtryck, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Servicenämnden.

Regionen avger även ett klimatlöfte till LFM30 (Lokal färdplan Malmö 2030) om att minst 50 procent av den betong som används inom regionens kommande byggnader ska vara så kallad slaggbetong.

– Det kommer att göra stor skillnad i omställningen till ett mer hållbart och klimatsmart byggande i regionen, säger John Eklöf (M), förste vice ordförande i Servicenämnden.

Slaggbetong innehåller restprodukter från stålindustrin och har förutom de miljömässiga fördelarna flera goda tekniska egenskaper som längre livslängd, mindre sprickbildning och bättre skydd mot vatten än den traditionella betongen.

– Som en av Sveriges stora aktörer inom fastighetssektorn har Region Skåne ett stort ansvar men också en unik möjlighet att driva på utvecklingen för minska klimatbelastningen från byggsektorn, säger Mikael Stamming(C), ledamot i Servicenämnden.

– Både initiativet om återbruk av byggmaterial och klimatlöftet till LFM30 om slaggbetong kommer att stärka Region Skånes miljöprofil. Det är mycket positivt, säger Katarina Ståhlberg (KD), ersättare i Servicenämnden.