Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta terasstak?

Fråga Experten: Gjuta terasstak?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi håller på att bygga garage i isoleca och har tänkt ha isolerat lecatak. Det är 1 grads lutning på taket och det ska bli en takterrass ovanpå. Vi funderar på om man kan lägga ett tunnt lager vattentät betong som ytskik? Ev tryckt markbetong. Är detta möjligt?
/Åsa

Betong blir inte helt vattentät, framför allt inte om den spricker (vilket den ofta gör). Själva betongen (inte konstruktionen) brukar ändå definieras som ”vattentät” om vatten-cement-talet (vct) är max 0,60 och att kvoten mellan vatten och allt finmaterial <0,25 är max 0,5 (vilket det normalt brukar vara).

Att med betongen säkerställa en vattentät konstruktion är svårt, och kräver som regel en hög sprickbegränsning. Detta i sin tur ställer stora krav på sprickarmering, gjutfogar, genomföringar, härdning, osv. Så i de fall man har höga krav på täthet (radon, luft, vatten m.m.) tycker jag att man bör säkerställa tätheten på annat sätt, exempelvis med plast, gummi, plåt eller likande på utsidan.

Med utvändig terrass på ett bjälklag tycker jag att man bör ha någon typ av 2-stegstäning med ett ventilerat mellanskikt. Ett 1-stegstätat ”klimatskal” är generellt en riskkonstruktion med hänsyn till fuktproblem. Givetvis är fungerande avrinning också viktigt.

Du skriver att ni funderar på att lägga ett tunt lager vattentät tryckt markbetong. Jag ser en rad problem med detta. Som sagt, det är svårt att säkerställa tätheten med betongen, då risken för sprickor ofta är stor och svår att helt undvika.

Att gjuta tunt med betong är också problematiskt, då det ökar sprickrisken och kan ge problem med kantresning, släpp och ”boom”. Normalt vill man ha minst 80 mm betong, gärna 100 mm. Det finns cementbaserade produkter som möjliggör tunnare gjutninger (spackel, avjämning m.m.), men de är ofta begränsade till användning inomhus.

Är osäker på vad du menar med ”tryckt” betong, men antar att du menar mönstrad betong. Mönstrad markbetong funkar fint att göra, men kräver att man har utrustning för detta och erfarenhet. Det finns en risk att man får problem med frostresistensen med denna betong, då mönstringen har en tendens att försämra ytskiktet.

Tyvärr upplever jag att det är ganska vanligt med ytliga frysskador (avflagning) på mönstrad markbetong, av att själva mönstringen (släppmedel m.m.) påverkat betongytan negativt eller att man spolar vatten på den nygjutna betongen för att öka tiden för att mönstra.

Kommer ytan utsättas för tösalter är det också viktig att välja ”rätt” betong (och tillräckliga täckskikt), något jag tyvärr också sett flera skadefall med avflagning, exempelvis garageuppfarter.

Så jag har nog inte något bra svar på din fråga, och är lite osäker på vad du menar. Och som du förstår är jag mycket tveksam till att gjuta på ett tunt lager mönstrad marbetong som tätande ytskikt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group