Hem Mixat Betongprojekt inom SIO Grafen

Betongprojekt inom SIO Grafen

Grafen är världens tunnaste material.

Nio nya projekt har beviljats stöd inom SIO Grafen. Ett av dessa handlar om starkare och mer hållbar betong.

SIO Grafen är ett innovationsprojekt som drivs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas för att etablera grafen som en ny materialklass. 
Grafen är kolatomer som sitter ihop i ett tunt, tvådimensionellt skikt. Eftersom grafen bara är ett atomlager tjockt är det  världens tunnaste material. Det är  dessutom böjbart och kan tänjas ut cirka 20 procent utan kvarstående deformationer.

Egenskaperna hos kolatomen, tillsammans med de fysikaliska effekterna som uppstår i skiktet, ger upphov till en mängd unika egenskaper.  

– Vi ser ett högt ansökningstryck och många väldigt spännande projekt i den här omgången. Totalt har 120 projekt finansierats genom SIO Grafen och ekosystemet kring grafen växer stadigt, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen.

Efter utlysningen “Genomförbarhetsstudier, våren 2021” är projektet “Starkare och mer hållbar betong – resistent mot frysning-tining” ett av nio nya grafenprojekt som fått medel från Vinnova.

I projektet, som drivs av HIPOR Materials, Nouryon, RISE, Swerock och 2D Fab, är två typer av råvaror i fokus – grafen och termoplastiska mikrosfärer. Båda typerna av produkter har potential att öka hållfastheten för frysning-tining-resistent betong och minska mängden cementklinker som används i produkten, vilket ger ett lägre koldioxidutsläpp.

“Ekosystemet kring grafen växer stadigt”

2D fab har det senaste året skalat upp produktionen av grafen från pilot till fullskalig produktion och ytterligare produktutveckling är nyckeln till att optimera för användning i cementtillämpningar. Termoplastiska mikrosfärer (Expancel) har nyligen gjorts kommersiellt tillgängliga för användning i större skala i cementmaterial och applikationer. Aktuella publikationer beskriver Expancel Microsheres som den bästa tillgängliga tekniken för produktion av frys-tin (F/T)-resistent betong.

Detta specifika SIO Grafen-projekt syftar till att vidareutveckla, utvärdera och finjustera grafenprodukter med avseende på kompatibilitet med cementpasta, produktstabilitet och kostnadseffektivitet i cementhaltiga material. Tillsatseffekten från grafen och Expancel-mikrosfärer på materialegenskaper hos cementprodukter kommer att utvärderas.

De två komponenterna har aldrig utvärderats tillsammans i cementtillämpningar och kan ge synergistiska effekter på materialegenskaper såsom frys-/upptiningsbeständighet, vattenbeständighet och hållfasthetsegenskaper.

Efter avslutat projekt kommer konceptet att vara klart för uppskalnings- och kommersialiseringsprojekt. Potentiellt resultat är att erbjuda teknik för nya starkare byggmaterial och att minska användningen av cementklinker i frostbeständig betong, vilket kommer att stödja Agenda 2030 och specifikt mål 9.4 och 9.5.