Hem Fråga Experten Fråga Experten: EPS-betong eller alternativ lösning?

Fråga Experten: EPS-betong eller alternativ lösning?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har ett äldre kalkstenshus, vars utbyggnad (tidigare jordkällare med samma kalkstensväggar om 60 cm djup) ska bli badrum. Golvet är dock inte isolerat, utan endast en betongplatta direkt mot mark.

Första tanken var att använda Ebeco cable board direkt mot betongplattan för att sätta i värmeslinga och sedan spackla och slutligen klinker. Men nu har vi bilat bort 14 cm betong och nådde en ytterligare betongplatta (en tidigare gjord gentemot barmark).

Vi tänkte nu lägga EPS-betong 140 mm mot det befintliga, kvarliggande betonggolvet för att isolera innan 20 mm avjämningsmassa kommer på med värmeslinga och sedan klinker.

Dock har jag fått berättat att det är bättre med cellplast direkt mot den liggande betongen för att sen gjuta betong över cellplasten följt av avjämningsmassa med värme och klinker. Detta tycker jag känns konstigt då det känns som att det kan bildas ficka vid cellplasten med fukt och att denna i sin tur kan bli porös alt mögla etc.

Vad har ni för råd att ge?
/John

Jag tycker att du skall försöka få till så tjockt med cellplastisolering som möjligt, speciellt då du tänkt ha golvvärme. Ett riktvärde brukar vara 250 mm, men det funkar med tunnare också. EPC-betong/cement har en viss isolerförmåga, men behöver vara ca 4 gånger så tjock för att få likvärdig värmeisolering som cellplastskivor.

Värmeisoleringen ger också skydd mot att markfukten att komma upp i plattan, då temperaturgradienten över tvärsnittet ger en ångaltskillnad som gör att fukten strävar neråt i stället. Med tunn isolering får man inte denna effekt, och det kommer byggas upp en ”vämekudde” i marken under platta som kan öka fukttransporten upp i plattan. Detta blir extra påtagligt med golvvärme.

Ett annat sätt att stoppa markfukten att komma upp i plattan är att täta till med en byggplast, förslagsvis under isoleringen då denna annars kan ta upp fukt med tiden. Men har man bristfällig isolering och golvvärme kommer det byggas upp en ganska stor värmekudde, och då öka risken fukten i stället kommer upp i grundmuren och väggarna.

Jag föreslår att du först fixar till större ojämnheter och nivåskillnader hos den befintliga plattan, exempelvis med Finbetong eller EPS-betong/cement. Minder ojämnheter, håligheter m.m. behöver inte åtgärdas. Se till att plattan är ordentligt rengjord från organiskt material, då detta annars kan brytas ner och skapa emissioner.

Lägg sedan på en tät byggplast och se till att den överlappar och täcker ordentligt vid genomföringar m.m. samt dra gärna upp den några cm mot ytterkanten (grundmuren/väggen).

Därefter cellplastisolering och armering (på distanser) samt golvvärmeslingan. Sedan betong eller cementbaserad avjämning/spackel. Betongen bör gärna vara minst 80 mm för att inte riskera problem med kantresning och stor sprickbilning, med avjämning/spackel kan du gjuta tunnare (se tillverkarens anvisningar). Avjämning/spackel är smidigt att jobba med, men kan också bli relativt dyrt om man har lite tjockare gjutningar.

Att det bildas ”fickor” mellan cellplasten och den gamla betongplattan, spelar ingen roll och ger inga fuktproblem. Möjligtvis skulle hög punktlast på en större ”ficka” kunna ge problem med bärigheten, men det beror också på hur tjock platta du gjuter och med hur mycket armering.

Å andra sidan brukar betongens egenvikt trycka ner isolerskivorna så det inte bildas större ”fickor”. Använder man betong med lös konsistens kan man behöva förhindra att isoleringen ”flyter upp”, genom att inte ha stora glipor mellan isolerskivorna samt förankra med ”isolerspikar” eller liknande.

Ebeco cable board, och andra spårade cellplastskivor har bra ”lambdavärde” (låg värmeledningsförmåga). Men då de också brukar vara tunna (exempelvis 20 mm) ger de inte så hög värmesilering till konstruktionen, speciellt vid urspårningen för värmeslingorna där det kan vara ganska tunna.

Ofta kan den bästa lösningen vara att ta bort den befintliga oisolerade plattan helt, gräva ut och bygger upp enligt ”konstens alla regler”, med geoduk, dränerande bärlager, plastfolie, cellplastisolering, och ny armerad betongplatta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group