Hem Hållbarhet Bemix erhåller ISO-certifiering

Bemix erhåller ISO-certifiering

FInja Bemix

Finja Bemix har fått sitt certifikat för ISO 14001 godkänt av RISE Research Institutes of Sweden AB. Därmed är företaget certifierat även vad gäller uthyrning och försäljning av maskiner.

– Bemix arbetar långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor, dels för att kontinuerligt minska miljöpåverkan men också för att producera produkter med hög kvalitet. Vi har gedigna miljömål uppsatta och detta är en kvalitetsstämpel på att vi arbetar med miljöfrågorna på ett systematiskt sätt i hela vår verksamhet, säger Karin Pettersson, vd för Finja Bemix.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem som godkänns av en extern part som kontrollerar att det pågår ett arbete med miljöfrågorna enligt kraven för standarden.

Sedan tidigare är Finja Bemix certifierat för utveckling, inköp och försäljning av specialbruk