Hem Mixat Se Sveriges första hus i skumbetong gjutas!

Se Sveriges första hus i skumbetong gjutas!

Nu finns Sveriges första hus i skumbetong. Efter sex villor i Båstad har nu åtta hyresrätter gjutits i Svalöv. Bakom står företaget CLC Housing och en udda finansieringslösning.

Text: Roger Andersson. Foto: Linda Borgudd.

– Vi började för sju år sen i ett samarbete med Aercrete Technology, säger Marcus H:son Lindfors, vd CLC Housing.

Det är ett gammalt patent sen 1904 där luft tillsätts betong tillsammans med tensider. Resultatet blir en luftfylld betong som har goda värmelagrande egenskaper. Mest används betongen, kallad skumbetong, som fyllnad och utjämning.

– Vi får inte samma densitet som normal betong, vilket är 2400 kg/m3, utan vi har 600 kg/m3 i väggar och undre delen av plattan har 400 kg/m3. Den övre delen av bottenplatta har 1 800 kg/m3 för att få en hållfastare yta och sprida golvvärmen, säger Marcus H:son Lindfors.

Väggarna är 400 millimeter tjocka och gjuts på plats med en portabel maskin.

– Den går på diesel, men vi och Aercrete tar just nu fram en som går på el och producerar skumbetong på plats helt utan lokala utsläpp, säger Marcus H:son Lindfors.

Tack vare den täta byggnaden och de isolerande egenskaperna fås en energiförbrukning på 36 kWh/m2/år.

– Vi räknar med att halvera byggtiden då vi får färre moment. Isolering behövs ju inte. Sen är torktiden kortare, efter en till två dagar kan vi riva formen och dag tre kan vi putsa, säger Marcus H:son Lindfors.

Utsidan putsas med material från Sto. Insidan kläs med en väv.

– Det går att borra i väggarna ungefär som i gips. Vi brukar gjuta in en balk i den höjd där tyngre saker behöver hänga, säger Marcus H:son Lindfors.

Nackdelen är att det inte går att gjuta i minusgrader.

– Vi gjuter sommarhalvåret för att få upp ett skal så vi kan göra interiöra jobb under vinterhalvåret, säger Marcus H:son Lindfors.

Husen är standardiserade och ser likadana ut. Det gör att man lätt kan bygga till flera lägenheter. Svalövs åtta lägenheter blir fler i Perstorp inom kort. Just nu bygger man endast envåningshus, men på fabrik har man byggt två våningar med bra resultat.

– Vi kan pumpa 45 meter vertikalt och 200 meter horisontellt, men högre än tre våningar blir det sannolikt inte, säger Marcus H:son Lindfors.

De senaste fem åren har gått åt till att säkra tekniska lösningar, runt fönster, valv, med mera.

– Det gäller också att handskas med produkten på rätt sätt, men vi lär oss hela tiden. Nu kan man nästan känna hur det ska vara. Det gäller även att handha betongen rätt så att inte luften i den försvinner, säger Marcus H:son Lindfors

Formarnas förflyttning är ett annat moment som blir bättre och bättre. Just nu lyfts femton formar åt gången till nästa gjutning vilket spar tid.

– Vi har även provat olika släppmedel och kommit fram till att vax är bättre för skumbetong än oljor, säger Marcus H:son Lindfors.

Villorna i Båstad såldes för 3,3 miljoner kronor styck. I Svalöv blir det hyresrätter med en annorlunda finansiering.

Fredrik Källgren, vd Kameo Sverige, och Marcus H:son Lindfors, vd CLC Housing.

– Kameo är en skandinavisk plattform, vars koncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare och företag i tillväxt att få finansiering direkt från tusentals investerare. Vi fungerar med andra ord som ett komplement till traditionell bankfinansiering. Genom crowdfunding möjliggör vi även att privatpersoner och företag kan investera i fastighetsprojekt och företag som annars inte är ute på den öppna marknaden, säger Fredrik Källgren, vd Kameo Sverige.

Hyresrätterna i Svalöv har helt enkelt finansierats med pengar från de som tycker det är en kul idé och tror på den.

– Man kan investera från 500 kronor och uppåt och den genomsnittliga årsräntan för projekten ligger just nu på drygt nio procent. Förra året lånade våra investerare ut cirka en halv miljard till främst fastighetsutvecklare och i år räknar vi med att dubbla det, säger Fredrik Källgren.

Husen i skumbetongs framtid sträcker sig åtminstone till år 2024. Så långt fram har CLC Housing byggbar mark och fulltecknat.

– Vi kanske inte riktigt är först med ett hus i skumbetong i Sverige, jag tror det gjordes något experimenthus på 1960-talet. Men vi är bland de första, säger Marcus H:son Lindfors.