Hem Hållbarhet “Sätter press på övriga världen”

“Sätter press på övriga världen”

Som marknadsledande inom betong i Sverige är Thomas Concrete Groups vision att driva utvecklingen mot en helt klimatneutral betong till år 2030.

Thomas Concrete Group ser mycket positivt på HeidelbergCements planer på en klimatneutral cementfabrik i Sverige.

Karin Gäbel.

– Många har länge pratat om CCS (Carbon Capture and Storage) och därför är det väldigt spännande att Sverige nu blir först i världen med en cementfabrik som fångar in all CO2, även den från de biobränslen som kommer att användas, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Den klimatneutral cementfabriken byggs i Slite på Gotland och när anläggningen driftsätts år 2030 ska den fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid per år.

– Att vi dessutom siktar på en klimatneutral betong senast 2030 gör att vi sätter press på hela Europa och övriga världen, säger Karin Gäbel.

Thomas Concrete Group utvecklade den första klimatförbättrade betongen till den svenska marknaden, en betong som minskar CO2-avtrycket med upp till 50 procent.

– Vi ska givetvis fortsätta att ersätta cement med alternativa bindemedel och optimera betongen. Men nu gäller det att få med byggbranschen och kunder på att verkligen använda klimatförbättrad betong och ta ett stort hållbart steg framåt.

Thomas Concrete Groups hållbarhetschef betonar vikten av att möjliggöra en klimatneutral betong så snart som möjligt.

– Då kommer betong bli ett ännu mer självklart materialval eftersom den knappt kräver något underhåll, varken brinner eller möglar samt lagrar både värme och kyla så att energi sparas. Dessutom absorberar den koldioxid under hela sin livstid.