Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vita fläckar på lecablock?

Fråga Experten: Vita fläckar på lecablock?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har ett enplanshus med krypgrund. Huset byggdes 2002. Jag besiktigade huset med Anticimex nyligen och fick en varningsanmärkning eftersom det fanns vita fläckar på lecablocken på några delar av grunden. Hur allvarligt är detta och hur ska man åtgärda det?
/Richard

Vita utfällningar på grundmur, källarvägg m.m. kan uppkomma av olika anledningar. Det skulle kunna vara påväxt, exempelvis vitmögel. Det skulle också kunna vara kalkufällningar eller utfällningar av salt.

Kalkutfällningar är ganska vanligt att man får på betongkonstruktioner utomhus, och kommer av att man har en fukttransport med vattenlöslig kalk (kalciumhudroxid) i betongen kommer ut till ytan och reagerar med luftens koldioxid och bildar kalksten (kalciumkarbonat).

Kalkutfällningar är inget problem för konstruktionen, och är bara en estetisk effekt. Den går att slipa bort eller lösa upp med en försiktig syratvätt (utspädd saltsyra, ättiksyra, kalkborttagningsmedel, fogrent, stentvätt, osv).

Kalkutfällningar uppkommer främst i tidigt skede, under första månaden innan betongen hunnit hårdna och tätna ordentligt. De kan bli större med tidig avformning, bristfällig täckning, snabb uttorkning, ensidigt vattentryck, osv.

Utfällningar av salt på ytan kan man få av att markfukt innehållande salt ges möjlighet att transporters genom betongen och avdunsta på ytan. Detta undviks genom att ha dränerande bärlager, cellplastisolering och/eller fuktspärr.

På äldre hus grundlagda direkt på mark kan man ibland se saltutfällningar en bit upp på grundmuren eller källarväggen. Saltet kan eventuellt vara lite problematiskt då det ger en kristalltillväxt som riskerar att spjälka betongen, putsen, murbruket eller tegelstenarna.

Du skriver att Anticimex anmärkte på att ”lecablocken” hade vita fläckar. Eftersom krypgrund anses vara en riskkonstruktion (fukt), misstänker jag att Anticimex kopplar de vita fläckarna till mögelpåväxt. Detta är inte helt ovanligt att man får på ytorna inne i krypgrunden. Det finns också bra åtgärder/system för att få bukt med denna problematik (avfuktare m.m.).

Kalk- eller saltutfällningar tror jag inte att Anticimex skulle anmärka på, då det är mer av ett estetiskt problem. Om de inte har gett förklaring till fläckarna, borde du kunna kontakta dem och få mer information.

Kalkutfällningar kan slipas bort eller med en lättare syratvätt (ättika, utspädd saltsyra, fogrengöring, stentvätt m.m.), och återkommer troligen inte eller bara i mindre mängd. Saltufällningar kan tvättas bort med vatten, men återkommer förmodligen hela tiden och är svårt att åtgärda. Möjligtvis kan en fungerande dränering ta bort (eller minska) problematiken.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group