Hem Hållbarhet Grön betong i Tomteboda

Grön betong i Tomteboda

Tomtebodadepån

SL har öppnat en ny bussdepå i Tomteboda i Stockholm. Depån blir störst i Norden med sina 30 000 kvadratmeter och byggdes med grön betong.

– Vi är stolta över att kunna lämna över Nordens modernaste bussdepå till kollektivtrafikverksamheten. Depån har levererats inom budget och med innovativa lösningar vad gäller miljö i form av skydd av vatten och biotoper men även användande av grön betong och renovering av existerande byggnad, säger Karin Svingby, avdelningschef, trafikförvaltningen.

Genom att använda delar av Tomtebodas gamla postterminal, ett av landets största byggnadsverk, och grön betong i stället för standardbetong har SL minimerat miljöbelastningen.

– Den tekniska höjden är stor där bland annat unika tunga takbalksbyten inomhus har utförts och en helt ny uppställningshall byggts på en kompakt och komplicerad plats, säger Karin Svingby.

Bygget av den nya depån startade sommaren 2018 och invigdes som beräknat den 21 juni 2021.