Hem Hållbarhet Tyck till om klimatkrav för masshantering

Tyck till om klimatkrav för masshantering

Upphandlingsmyndigheten efterfrågar synpunkter på förslag till klimatkrav för masshantering vid bygg- och anläggningsprojekt.

– För att bidra till att minska påverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras har vi tagit fram krav som kan användas när entreprenader och konsulter för projektering upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. En del av påverkan kommer från hantering och brytning av nya massor. och klimatkraven ska minska påverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras, och även bidra till ökad återanvändning och minskat transportarbete.

Fram till den 16 augusti finns möjligheten att lämna synpunkter på Upphandlingsmyndighetens förslag till klimatkrav.

Läs mer och lämna synpunkter på upphandlingsmyndigheten.se