Hem Hållbarhet Unika utmaningar med Karlatornet

Unika utmaningar med Karlatornet

Karlatornet

Det 245 meter höga Karlatornet blir med sina 73 våningar ett nytt landmärke i Göteborg på kartan. De 62 000 kubikmeter betong som krävs för projektet levereras av Thomas Betong och pumpas nästan 250 meter upp i luften.

Tillsammans med Serneke har Thomas Betong arbetat fram rätt betongprodukter för projektet som innebär flera stora utmaningar. Grävpålarna är väldigt djupa, bottenplattan massiv och hållfasthetkraven höga. Ett unikt betongrecept för bottenplattan resulterade i en miljöbesparing på närmare 430 ton koldioxid.

– Betongen pumpas en kvarts kilometer upp i luften, vilket aldrig tidigare gjorts i Sverige. Det högsta ”betongprojektet” innan dess var Turning Torso i Malmö, säger Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef på Thomas Concrete Group.

Ingen av betongprodukterna i Karlatornet går normalt att beställa, utan allt är skräddarsytt just för projektet. Bottenplattan är nästan 1090 kvadratmeter och har en tjocklek på 3,75 meter – den hittills största enskilda gjutningen i Sverige.

Betongen som användes är klimatförbättrad enligt steg 2 (enligt Svensk Betongs definition). Gjutningen av bottenplattan utfördes under knappt ett dygn, i maj 2019, där 3900 kubikmeter betong levererades av 645 betongbilsleveranser.

– Vi på Thomas Betong tog fram en betongprodukt till bottenplattan som innehöll 32 procent slagg vilket ger en väldigt bra miljöbesparing. Ett utsläpp på hela 428 ton koldioxid förhindrades, säger Jonas Davidsson, försäljningschef på Thomas Betong.

“Det är väldigt mycket slagg i majoriteten av tornets betong”

Enligt David Salekärr, biträdande produktionschef på Serneke, finns flera uppenbara vinster sett till ett hållbarhetsperspektiv. Vissa miljökrav kan ibland försvåra produktionen i sig eller göra produktionen dyrare, men i det här fallet blev det billigare. Genom användningen av slagg som bindemedel sänks värmeutvecklingen och det går att gjuta kraftiga konstruktioner utan att behöva kyla betongen.

– Normalt sett hade en sådan tjock bottenplatta, av enbart traditionell anläggningsbetong, behövts kylas ner med hjälp av kylverk och en stor mängd slangar med kallt vatten genom hela bottenplattan, vilket undveks tack vare den unika betongprodukten, säger David Salekärr.

Thomas Betong har levererat betong till pålarna, bottenplattan, podiet runt om och delar av det övriga tornet. Totalt handlar det om runt 62 000 kubikmeter, där alla produkter är unika för projektet.

– Det är väldigt mycket slagg i majoriteten av tornets betong, det varierar mellan 17 och 45 procent. Det ger ett betydligt lägre utsläpp än på andra motsvarande projekt med enbart cement som bindemedel.